Rzeczniczka Praw Studenckich

1 października 2019 roku swoją pierwszą w historii uczelni kadencję rozpoczęła Rzeczniczka Praw Studenckich – dr hab. Agata Adamiecka-Sitek.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Studenckich jest propagowanie wiedzy o zasadach i wartościach obowiązujących w Akademii, stanie na straży i obrona podstawowych wartości, praw i wolności, w szczególności tych, o których mowa w Kodeksie Etyki Akademii, oraz pomoc osobom, wobec których mogło dojść do naruszenia wspomnianych wartości, praw i wolności.

Rzecznik Praw Studenckich pomoże zanalizować sytuację, która Cię niepokoi, ustali wspólnie dalszy plan działania, może także zorganizować konsultacje psychologiczne lub prawne. Jeśli będzie to wskazane, Rzecznik powiadomi władze Akademii, uruchomi postępowanie wyjaśniające przed Zespołem ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji lub zgłosi sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego. Wszelkie działania zostaną jednak wcześniej skonsultowane z Tobą.

Dyżur w roku akademickim 2022/2023:
środa, godz. 13:45 – 14.45, budynek D, pok. 120
Kontakt: agata.adamiecka-sitek[at]e-at.edu.pl

Rzeczniczka sprawuje funkcję na podstawie Regulamin funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich – przyjętego uchwałą nr 27 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich.

 

 

 

fot. Marta Ankiersztejn