Rzeczniczka Praw Studenckich

1 października 2019 roku swoją pierwszą w historii uczelni kadencję rozpoczęła Rzeczniczka Praw Studenckich – dr hab. Agata Adamiecka-Sitek.

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Studenckich jest propagowanie wiedzy o zasadach i wartościach obowiązujących w Akademii, stanie na straży i obrona podstawowych wartości, praw i wolności, w szczególności tych, o których mowa w Kodeksie Etyki Akademii, oraz pomoc osobom, wobec których mogło dojść do naruszenia wspomnianych wartości, praw i wolności.

W związku z pandemią, do odwołania, Rzeczniczka Praw Studenckich umawia się na spotkania online za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rps@e-at.edu.pl.

Rzeczniczka sprawuje funkcję w oparciu o Regulamin funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich – przyjętego uchwałą nr 27 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich.

 

fot. Marta Ankiersztejn