Rzeczniczka Praw Studenckich

Rzeczniczka Praw Studenckich na kadencję 2024-2028

Dr Joanna Majewska

kontakt: RPS@e-at.edu.pl

Dyżury stacjonarne w semestrze letnim 2023/2024:

czwartki, godz. 12:15-13:15
pokój nr 26, budynek C Akademii Teatralnej w Warszawie

 

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Studenckich jest propagowanie wiedzy o zasadach i wartościach obowiązujących w Akademii, stanie na straży i obrona podstawowych wartości, praw i wolności, w szczególności tych, o których mowa w Kodeksie Etyki Akademii, oraz pomoc osobom, wobec których mogło dojść do naruszenia wspomnianych wartości, praw i wolności.

Rzecznik Praw Studenckich pomoże zanalizować sytuację, która Cię niepokoi, ustali wspólnie dalszy plan działania, może także zorganizować konsultacje psychologiczne lub prawne. Jeśli będzie to wskazane, Rzecznik powiadomi władze Akademii, uruchomi postępowanie wyjaśniające przed Zespołem ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji lub zgłosi sprawę do Rzecznika Dyscyplinarnego. Wszelkie działania zostaną jednak wcześniej skonsultowane z Tobą. 

Rzecznik sprawuje funkcję na podstawie Regulamin funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich – przyjętego uchwałą nr 27 – 2018/2019 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Studenckich.

 

W okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku pierwszą w historii uczelni kadencję Rzeczniczki Praw Studenckich pełniła dr hab. Agata Adamiecka-Sitek.