Pedagodzy
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na kierunku reżyseria w roku akademickim 2021/2022

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
dr hab. Piotr Cieplak, prof AT
dr hab. Jarosław Kilian, prof AT
dr Mateusz Bednarkiewicz
dr Maja Kleczewska
dr  Marta Miłoszewska, dziekanka kierunku reżyseria
dr Janusz Zaorski
dr Michał Znaniecki
mgr Łukasz Chotkowski
mgr Krzysztof Garbaczewski

 

pedagodzy współpracujący:

prof. dr hab. Krystyna Duniec, prof. UW

prof. dr hab. Jarosław Gajewski

prof. dr hab. Tomasz Kubikowski

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

dr hab. Agata Bielik-Robson, prof PAN

dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk, prof. UW

dr hab. Andrzej Brzoska

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. Marcin Koszałka

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT

dr Piotr Głowacki

dr Katarzyna Kasia

dr Izabela Kuna

dr Joanna Majewska

dr Michał Mizera

dr Piotr Olkusz

dr Ewa Partyga

dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz

dr Marek Radziwon

dr Julia Skrzynecka

dr Anna Warso

mgr Anna Augustynowicz

mgr Katarzyna Borkowska

mgr Sebastian Cichocki

mgr Małgorzata Dziewulska

mgr Wojciech Eichelberger

mgr Jan Klata

mgr Kaya Kołodziejczyk

mgr Zbigniew Kośka

mgr Justyna Łagowska

mgr Paweł Łysak

mgr Janusz Majcherek

mgr Paweł Mykietyn

mgr Karolina Ochab

mgr Magdalena Olczak

mgr Aleksandra Ożarowska

mgr Małgorzata Szczęśniak

mgr Marek Wilkirski