Pedagodzy
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na kierunku reżyseria w roku akademickim 2021/2022

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
dr hab. Piotr Cieplak, prof AT
prof. dr hab. Jarosław Gajewski
dr hab. Jarosław Kilian, prof AT
dr Mateusz Bednarkiewicz
dr Maja Kleczewska
dr  Marta Miłoszewska, dziekanka kierunku reżyseria
dr Janusz Zaorski
dr Michał Znaniecki
mgr Łukasz Chotkowski
mgr Krzysztof Garbaczewski

 

pedagodzy współpracujący:

prof. dr hab. Tomasz Kubikowski

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

dr hab. Anna Cetera-Włodarczyk, prof. UW

dr hab. Andrzej Brzoska

dr hab. Piotr Gruszczyński, prof. AT

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof. AT

dr Katarzyna Kasia

dr Joanna Majewska

dr Michał Mizera

dr Piotr Olkusz

dr Krzysztof Majchrzak

dr Marek Radziwon

dr Julia Skrzynecka

dr Anna Warso

mgr Anna Augustynowicz

mgr Małgorzata Dziewulska

mgr Wojciech Eichelberger

mgr Jan Klata

mgr Kaya Kołodziejczyk

mgr Bartosz Chajdecki

mgr Ewa Winnicka

mgr Łukasz Drewniak

mgr Zbigniew Kośka

mgr Justyna Łagowska

mgr Paweł Łysak

mgr Janusz Majcherek

mgr Karolina Ochab

mgr Magdalena Olczak

mgr Aleksandra Ożarowska