Rada kierunku

Rada kierunku wiedza o teatrze na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

dr Paweł Płoski (przewodniczący)

dr hab. Agata Adamiecka-Sitek

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. Tomasz Plata

dr Kamila Lewandowska

dr Weronika Szczawińska

dr Mateusz Żurawski

Inga Mika

 

Terminy zebrań rady:

28 stycznia 2021

11 lutego 2021