Rada Uczelni

Rada Uczelni od 1 stycznia 2021 roku

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk – wykładowca Akademii
Dorota Buchwald – członek nieprezentujący społeczności Akademii
prof. dr hab. Tomasz Kubikowski – wykładowca Akademii
Karolina Ochab – członek nieprezentujący społeczności Akademii
Barbara Rafalska – członek nieprezentujący społeczności Akademii
Iga Skolimowska – przewodnicząca Samorządu Studenckiego
Beata Szczucińska – kanclerz Akademii