Rzecznicy Dyscyplinarni

Rzecznik dyscyplinarny do spraw nauczycieli akademickich

prof. dr. hab. Bogdan Michalik

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

e-mail: bogdan.michalik@e-at.edu.pl

 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

dr hab. Olga Sawicka

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

e-mail: olga.sawicka@e-at.edu.pl

 

Rzecznik dyscyplinarny do spraw studentów

dr Anna Buczek

od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

e-mail: anna.buczek@e-at.edu.pl