Projekt ORFEUSZ

Napis "Orfeusz – Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na najlepszy tom roku

Projekt ORFEUSZ, to projekt poetycki, którego głównym celem jest edukacja artystyczna studentów aktorstwa w zakresie aktorskiej interpretacji współczesnej polskiej poezji, przy jednoczesnej promocji poezji i poetów w przestrzeni publicznej, poprzez wykorzystanie nowych technologii i mediów społecznościowych. Studentki i studenci podczas trwania projektu przygotowują aktorskie interpretacje wierszy, których nagrania, w formie wideo oraz audio, emitowane są za pomocą różnych kanałów dystrybucji w Internecie oraz przestrzeni publicznej. Prezentowane utwory pochodzą z tomów nominowanych do Nagrody ORFEUSZA im. K. I. Gałczyńskiego za najlepszy tom poetycki roku.

Pomysłodawcą i prowadzącym Projekt ORFEUSZ jest wykładowca kierunku aktorstwo Łukasz Borkowski. Pierwsza edycja nie była sformalizowana, a od drugiej Projekt został włączony do przedmiotów fakultatywnych kierunku aktorstwo. Podczas trzech edycji 58 adeptek i adeptów aktorstwa przygotowało interpretację 68 wierszy.

Projekt ORFEUSZ odbywa się we współpracy z Leśniczówką Pranie – Muzeum K. I. Gałczyńskiego, które jest organizatorem Nagrody Poetyckiej ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego na najlepszy tom roku (http://www.orfeusz-nagroda.pl). Od 2022 roku uczestniczki i uczestnicy Projektu ORFEUSZ uświetniają swoimi interpretacjami wierszy Galę wręczenia Nagrody ORFEUSZ na najlepszy tom roku, która odbywa się na plenerowej scenie przy Leśniczówce Pranie, w środku Puszczy Piskiej.

Partnerem Projektu jest Radio Dla Ciebie, które udostępnia studio nagraniowe i emituje wiersze na swojej antenie oraz PEN Club (Festiwal Domu Literatury „Warszawa Wierszy”), który emituje nagrania filmowe w swoich mediach społecznościowych.

„Adepci pierwszego roku sztuki aktorskiej Akademii Teatralnej w Warszawie produkują publikowane w internecie filmy, na których oni sami wykonują wiersze poetów – po jednym wybranym z 20 tomików nominowanych oraz laureata Orfeusza Mazurskiego. Ponadto emisja wierszy w interpretacji studentów aktorstwa odbywa się od 2022 r. również na antenie warszawskiego Radia dla Ciebie. Współpraca z Akademię Teatralną łączy korzyści promocyjne poezji i korzyści edukacyjne, pierwsze i drugie za sprawą Łukasza Borkowskiego – pomysłodawcy włączenia „instytucji” Nagrody do akademickiego programu zajęć z litery wiersza oraz prestiżowej uczelni artystycznej w ramy animatorskich i organizatorskich działań Muzeum w Praniu na rzecz Nagrody. Przede wszystkim jednak jest on absolwentem warszawskiej Akademii, aktorem, lektorem i jej wykładowcą, a semestr prowadzonych przez niego zajęć z wiersza, traktowanego jako jedyna z duchowych form zamieszkiwania człowieka na ziemi, rozpoczyna się wystąpieniem zaproszonego gościa. Byli nimi kolejno: Wojciech Kass z Prania – 2021 r., Marek Zagańczyk z Warszawy – 2022 r., dr Ireneusz Staroń z Wrocławia – 2023 r.”

– Fragment wstępu Wojciecha Kassa do publikacji „Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2017 – 2022”

W sali wykładowej mężczyzna w średnim wieku wygłasza odczyt grupie młodych studentów

Wykład „Podchodzić wiersz” Wojciecha Kassa, 2021

Czterech studentów siedzących w studiu radiowym przed mikrofonami. Mają słuchawki. Za nimi baner RDC.

Nagranie wierszy w studiu Radia Dla Ciebie, 2022

W sali wykładowej mężczyzna w średnim wieku wygłasza odczyt grupie młodych studentów

Wykład Marka Zagańczyka, 2022

Na zdjęciu rudowłosa, młoda kobieta w planie bliskim. Lekkouśmiechnięta, mówi wiersz do mikrofonu.

Bogumiła Bajor prezentująca wiersz podczas Gali Nagrody ORFEUSZ, 2022

Na zdjęciu młody brunet w białym golfie i granatowej marynarce, w planie bliskim. Poważny, mówi wiersz do mikrofonu.

Aleksander Buchowiecki podczas Gali Nagrody ORFEUSZ, 2022

Wykład dra Ireneusza Staronia, 2023

Przed zieloną, drewnianą sceną, na drewnianych ławkach siedzą widzowie. Na zielonej, obrośniętej dzikim winie scenie, przy mikrofonie, stoi młody aktor mówiący wiersz.

Jakub Jankiewicz podczas Gali Nagrody ORFEUSZ, 2023

Grupa studentek i studentów po Gali Nagrody ORFEUSZ, od lewej: Małgorzata Nowińska, Katarzyna Łubik, Mary Pawłowska, Jakub Jankiewicz, Maja Szkutnik, Aleksander Sajewski, 2023

Mocząc nogi w Jeziorze Nidzkim po Gali Nagrody ORFEUSZ im. K. I. Gałczyńskiego w Praniu, 2023

Na zdjęciu otwarta książka z listą laureatów Nagrody Orfeusza. Poniżej lista aktorów biorących udział w galach Nagrody, wśród nich studenci aktorstwa AT.

W publikacji „Z ducha Orfeusza. Szkice o poezji polskiej 2017 – 2022”

Strona z książki, na której znajduje się zdjęcie młodego mężczyzny mówiącej wiersz.

W publikacji „Z ducha Orfeusza. Szkice o poezji polskiej 2017 – 2022”

 

 

Napis "Orfeusz – Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na najlepszy tom roku