Program studiów

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKI 2022/2023

Plan zajęć, semestr zimowy 2023-24

 

PROGRAM STUDIÓW

WOT_studia licencjackie 2023 2024

WOT studia magisterskie 2023 2024

 

CEL STUDIÓW

Studia na Wiedzy o Teatrze adresowane są do osób interesujących się kulturą i teatrem.
Studia WOT
 dają szansę poznania i zrozumienia teatru: jak patrzeć na teatr i jego funkcje w przeszłości i teraźniejszości, na czym polega sztuka teatru, jak analizować dawne i nowe przedstawienia teatralne.
Złożona natura teatru prowadzi także do poznania innych dziedzin kultury: literatury, filozofii, antropologii kultury, sztuki, muzyki, filmu, telewizji.
WOT odróżnia od studiów teatrologicznych na innych uczelniach łączenie kształcenia humanistycznego o charakterze uniwersyteckim z autentycznym „doświadczaniem teatru“. Istotną częścią programu są przedmioty praktyczne: reżyseria, praca z aktorem, twórcze pisanie, teatr amatorski.

Na studiach licencjackich studenci mają do wyboru dwie specjalności, które rozpoczynają się na II roku.
– specjalność Krytyka-Historia-Teoria
– specjalność Animacja-Organizacja-Produkcja

Studia magisterskie kształcą w trzech specjalnościach.
– specjalność Krytyka-Historia-Performatyka
– specjalność Organizacja-Produkcja
– specjalność Animacja-Pedagogika