Informacje

Godziny pracy biblioteki:

od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00

W razie niejasności oraz pytań zapraszamy do kontaktu :
– telefonicznego: 22 831-02-16 (-17, -18) wew. 138 i 152 (Warszawa)
– mailowego: biblioteka@e-at.edu.pl (dot. Warszawy) oraz biblioteka.fb@e-at.edu.pl (dot. Białegostoku), kierowniczka Filii w Białymstoku: joanna.stepaniuk@e-at.edu.pl

 

O Bibliotece

Biblioteka Akademii Teatralnej jest jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Bibliotekę Akademii Teatralnej tworzą biblioteka główna w Warszawie oraz biblioteka Filii w Białymstoku, stanowiąc jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni, ogólnodostępny dla studentów i pracowników oraz dla osób spoza Akademii.

Biblioteka Filii w Białymstoku powstała w 1975 roku, kiedy działające w Białymstoku Studium Aktorskie Teatru Lalek przekształcono w zamiejscowy Wydział Lalkarski warszawskiej PWST im. A. Zelwerowicza.

Katalog biblioteki Akademii Teatralnej w Warszawie i biblioteki Filii w Białymstoku znajduje się pod adresem: www.warszawa-at.sowwwa.pl

Biblioteka Akademii Teatralnej współpracuje z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym NUKAT.

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki www.wbn.edu.pl oraz do baz Elsevier www.sciencedirect.com, Scopus www.scopus.com, Web of Knowledge www.isiknowlwdge.com, Springer www.springerlink.com.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH – elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

Biblioteka posiada specjalistyczny sprzęt (komputer, skaner, lupy, biurko, fotel) dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

_____

Biblioteka Akademii działa w oparciu o:
Regulamin organizacyjny,
Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego,
Regulamin udostępniania zbiorów
Regulamin działania Rady Bibliotecznej.

Pracownicy biblioteki głównej w Warszawie:

Ewa Tarkowska
– kierownik, bibliotekarz systemowy
e-mail: ewa.tarkowska@e-at.edu.pl
tel.: 22 635 92 82

Cezary Dutkowski-Broniewski
– opracowywanie recenzji, udostępnianie
e-mail: cezary.dutkowski-broniewski@e-at.edu.pl

Dagmara Hryniewiecka
– opracowywanie zbiorów zwartych, udostępnianie
e-mail: dagmara.hryniewiecka@e-at.edu.pl

Krystyna Jałocha
– opracowywanie zbiorów specjalnych, udostępnianie, dary-dublety
e-mail: krystyna.jalocha@e-at.edu.pl

Alina Mazurek
– opracowywanie zbiorów zwartych i ciągłych, udostępnianie
e-mail: alina.mazurek@e-at.edu.pl

Grażyna Sobierajska i Jerzy Chałowski – magazynierzy

_____

Kontakt:

Biblioteka główna: (22) 831 02 16,
biblioteka@e-at.edu.pl

Biblioteka Filii w Białymstoku: (85) 743 53 54,
joanna.stepaniuk@e-at.edu.pl