Władze

PROREKTOR DS. FILII W BIAŁYMSTOKU
dr hab. Marta Rau

 

DZIEKAN DS. KIERUNKÓW
dr hab. Artur Dwulit

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. KIERUNKÓW
dr Łucja Grzeszczyk