Pedagodzy
WYKŁADOWCY WIEDZY O TEATRZE W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Pedagodzy
prof. dr hab. Jarosław Gajewski
prof. dr hab. Jarosław Komorowski
prof. dr hab. Marcin Kula
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT
dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

 

dr hab. Halina Waszkiel, prof. AT

dr hab. Marek Waszkiel, prof. AT

dr hab. Piotr Gruszczyński, prof. AT
dr hab. Tomasz Plata, prof. AT
dr Andrzej Kruczyński
dr Kamila Lewandowska
dr Paweł Płoski, dziekan WOT
dr Mateusz Żurawski

dr Agata Adamiecka

dr Joanna Majewska

dr Michał Mizera

dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz

dr Dorota Semenowicz

dr Weronika Szczawińska

dr Paweł Sztarbowski

dr Ewa Toniak

 

 

 

Janusz Majcherek

Zofia Smolarska

 

Wykładowcy współpracujący z Kierunkiem

w roku akademicki 2018/2019

 

 

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

prof. AT Lech Śliwonik

 

dr hab. Agata Bielik-Robson, prof PAN

dr hab. Piotr Cieplak, prof AT

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz

 

dr Katarzyna Kasia

dr Ewa Partyga

dr Marek Radziwon

dr Jadwiga Rodowicz

dr Joanna Szymajda

dr Wojciech Świdziński

dr Krzysztof Torończyk

dr Agnieszka Wanicka

dr Aleksandra Wiśniewska

dr Olga Wysocka

 

Marcel Andino Velez

Łukasz Drewniak

Małgorzata Dziewulska

Julia Holewińska

Magdalena Jethon

Dorota Kozińska

Ksenia Lebiedzińska

Anna Michalak-Pawłowska

Karolina Ochab

Magdalena Olczak

Weronika Pelczyńska

Anna Rochowska

Justyna Sobczyk

Tomasz Thun-Janowski

Wojciech Ziemilski

Aldona Żejmo-Kudelska