Awanse naukowe

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU PRZEMYSŁAWOWI WYSZYŃSKIEMU.

Strzeszczenie_pracy_doktorskiej_P._WYSZYNSKI
Recenzja_dr_hab._Moniki_Jakowczuk
Recenzja_prof._dr_hab._Boguslawa_Semotiuka

 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU ŁUKASZOWI LEWANDOWSKIEMU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek   Autoreferat   Skład komisji habilitacyjnej   Harmonogram   Uchwała i opinia Komisji Habilitacyjnej   Uchwała Rady Wydziału

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI MAŁGORZACIE LIPMANN

Recenzja prof. dr hab. J. Romanowski   Recenzja dr hab. R. Garncarczyk 

Streszczenie rozprawy doktorskiej M. Lipmann

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI KAROLINIE WOJDALE

Recenzja prof. dr B. Dziekan – Vajda   Recenzja dr hab. L. Cichowicz

Streszczenie rozprawy doktorskiej K. Wojdały

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU MATEUSZOWI BEDNARKIEWICZOWI

Recenzja prof. dr hab. J. Opalski     Recenzja dr hab. T. Man_

Streszczenie rozprawy doktorskiej M. Bednarkiewicza

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI MAŁGORZACIE KACZMARSKIEJ – FERENC

Recenzja prof. dr hab. Z. Uzelac     Recenzja prof. dr B. Dziekan – Vajda

Streszczenie rozprawy doktorskiej M. Kaczmarskiej – Ferenc

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU WALDEMAROWI RAŹNIAKOWI STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek   Autoreferat     Skład Komisji Habilitacyjnej      Harmonogram     Uchwała i Opinia Komisji Habilitacyjnej     Uchwała Rady Wydziału

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU JAROSŁAWOWI KILIANOWI STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek    Autoreferat     Skład Komisji Habilitacyjnej      Harmonogram     Uchwała i Opinia Komisji Habilitacyjnej    Uchwała Rady Wydziału

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU JACKOWI MALINOWSKIEMU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek    Autoreferat     Skład Komisji Habilitacyjnej      Harmonogram     Uchwała i Opinia Komisji Habilitacyjnej    Uchwała Rady Wydziału

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU MARCINOWI BARTNIKOWSKIEMU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek     Autoreferat     Sklad Komisji Habilitacyjnej     Harmonogram     Uchwala i Opinia Komisji Habilitacyjnej     Uchwala Rady Wydzialu

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU ARTUROWI DWULITOWI STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek     Autoreferat     Sklad Komisji Habilitacyjnej     Harmonogram     Uchwala i Opinia Komisji Habilitacyjnej     Uchwala Rady Wydzialu