Awanse naukowe

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU JACKOWI DOJLIDCE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM W AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Autoreferat

DECYZJA nr 2-2023 – nadanie stopnia dr hab.

Recenzja dr hab. Eweliny Ciszewskiej w postęp. habilitacyjnym dr. Jacka Dojlidko

Recenzja prof. dr hab. Julitty Sękiewicz-Kisiel w postep. habilitacyjnym dr. Jacka Dojlidko

Recenzja prof. dr. hab. Jacka Radomskiego w post. habilit. dr. Jacka Dojlidko

Recenzja prof.dr.hab. Krzysztofa Grębskiego w post. habilitacyjnym dr. Jacka Dojlidko

Uchwała Komisji Habilitacyjnej

Uchwała nr 14 – 2023

Wykaz osiągnięć artystycznych stanowiących znaczący wkład w rozwój dyscypliny

Wniosek o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANI WERONICE JULII SZCZAWIŃSKIEJ STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM W AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Autoreferat

Decyzja nr 3 w sprawie nadania stopnia doktora hablilitowanego dr Weronice Julii Szczawińskiej

Recenzja dr hab. Agnieszki Glińskiej (W. Szczawińska – habilitacja)

Recenzja dr hab. Beaty Guczalskiej (W. Szczawińska)

Recenzja dr hab. Olgi Katafiasz (W. Szczawińska – habilitacja)

Recenzja prof. dr. hab. Wojciecha Kościelniaka (W. Szczawińska – habilitacja)

Skład Komisji Habilitacyjnej

UCHWAA~3 Wniosek przewodni

Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANI KATARZYNIE SIERGIEJ STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM W AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Autoreferat – Katarzyna Siergiej

DECYZJA nr 1-2022 – nadanie stopnia dr hab_

Recenzja dr. hab. Marka Tatko – habilitacja K. Siergiej

Recenzja dr. hab. P. Seweryńskiego – habilitacja K. Siergiej

Recenzja dr. hab. Pawła Chomczyka – habilitacja K. Siergiej

Recenzja dr hab. Agaty Kucińskiej – habilitacja K. Siergiej

Skład Komisji Habilitacyjnej

UCHWAŁA nr 13-2022 Rady Dyscypliny AT – Katarzyna Siergiej

Uchwała Komisji Habilitacyjnej z uzasadnieniem – Katarzyna Siergiej

Wniosek przewodni – skan dokumentu Katarzyna Siergiej

Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych – Katarzyna Siergiej

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANI ANNIE GAJEWSKIEJ STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM W AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

AUTOR

WYKAZ

DECYZJA nr 2-2023 – nadanie stopnia dr hab_

Recenzja dr hab. Ewy Kaim w habilitacji dr A. Gajewskiej

Recenzja dr. hab. Grzegorza Mielczarka w habilitacji dr A. Gajewskiej

Recenzja dr. hab. Piotra Seweryńskiego w habilitacji dr A. Gajewskiej

Recenzja prof. dr hab. Zofii Uzelac w habilitacji dr A. Gajewskiej

Skład komisji habilitacyjnej

Uchwała KH

Wniosek o przeprowadzenie postępowania hab. – A. Gajewska

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU WOJCIECHOWI RYDZIO

Streszczenie w j. polskim

Recenzja dr hab. T. Mana

Recenzja dr hab. R. Zioło

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU BŁAŻEJOWI PIOTROWSKIEMU

Streszczenie w j. polskim
Recenzja dr hab. T. Mana
Recenzja dr hab. A. Glińskiej

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI PAULI CZARNECKIEJ

Streszczenie w j. polskim
Recenzja dr hab. A. Głuch-Klucznik
Recenzja prof. dr hab. A. Mandat

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI LIWII BARGIEŁ

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. J. Owczarka
Recenzja dr hab. J. Skubaczkowskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU NORBERTOWI RAKOWSKIEMU

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. B. Toszy
Recenzja dr hab. T. Mana

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI ALEKSANDRZE KOLAN

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. T. Mana
Recenzja dr hab. P. Seweryńskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI IZABELI KUNY

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. L. Dudy
Recenzja dr hab. M. Flegel

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU MICHAŁOWI ZNANIECKIEMU

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. E. Iżykowskiej-Lipińskiej
Recenzja prof. dr hab. A. Sapiji

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI MILENIE SUSZYŃSKIEJ-DZIUBY

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. J. Góralczyk
Recenzja prof. Z. Uzelac

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI ANNIE KIECY

Zawiadomienie o obronie

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. Zofii Uzelac
Recenzja prof. dr hab. Jolanty Góralczyk

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU PAWŁOWI PASZCIE

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. J. Opalskiego
Recenzja prof. dr hab. E. Iżykowska-Lipińska
Recenzja dr hab. T. Bradecki

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU PIOTROWI GŁOWACKIEMU

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. Z. Uzelac
Recenzja prof. dr hab. J. Romanowskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU MACIEJOWI WIERZBICKIEMU

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. B. Dziekan-Vajdy 
Recenzja prof. dr hab. J. Góralczyk

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANU MACIEJOWI STUHROWI

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. P. Siedlika
Recenzja prof. dr hab. A. Sapiji

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI, W DZIEDZINIE SZTUKI, W DYSCYPLINIE ARTYSTYCZNEJ SZTUKI FILMOWE I TEATRALNE PANI EWIE PAŁUSKIEJ-SZOZDZIE

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. J. Opalskiego
Recenzja dr hab. T. Mana

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI ANNIE LOBEDAN

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. A. B. Panek-Piętkowska
Recenzja prof. J. Romanowski

 

UCHWAŁA 1/62/2018 RADY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W SPRAWIE POPARCIA WNIOSKU O NADANIE TYTUŁY PROFESORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH DR. HAB. ANDRZEJOWI DOMALIKOWI

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU JANOWI NOWARZE

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr B. Dziekan-Vajdy
Recenzja prof. dr hab. J. Romanowskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU ZBIGNIEWOWI ZAMACHOWSKIEMU

Strzeszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. W. Kościelniaka
Recenzja prof. dr B. Dziekan-Vajdy

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI MAI KLECZEWSKIEJ

Streszczenie pracy dokrtorskiej
Recenzja dr hab. T. Mana
Recenzja prof. J. Opalskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU KRZYSZTOFOWI MAJCHRZAKOWI

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. J. Łukaszewicza
Recenzja prof. dr hab. M. Wojtyszko

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI MILENY GAUER

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. G. Mielczarka
Recenzja prof. dr B. Dziekan

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANA CEZAREGO ILCZYNY

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. dr hab. K. Kulińskiego
Recenzja prof. dr hab. Z. Uzelac

 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANI KATARZYNIE SKARŻANCE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek  Autoreferat  Skład Komisji Habilitacyjnej  Harmonogram
Uchwała i opinia Komisji Habilitacyjnej  Uchwała Rady Wydziału

 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU PIOTROWI CIEPLAKOWI STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek   Autoreferat   Skład Komisji Habilitacyjnej   Harmonogram
Uchwała i opinia Komisji Habilitacyjnej   Uchwała Rady Wydziału

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANA PAWŁA CIOŁKOSZA.

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja dr hab. R. Gancarczyk
Recenzja dr hab. A. Nawojczyk 

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANA CEZAREGO KOSIŃSKIEGO.

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. J. Romanowskiego
Recenzja prof. Z. Uzelac 

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANA MACIEJA WIĘCKOWSKIEGO.

Streszczenie pracy doktorskiej
Recenzja prof. W. Komasy 
Recenzja prof. J. Radomskiego

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI EWIE BUŁHAK-REWAK.

Streszczenie
Recenzja_prof. dr_hab._A._Strzeleckiego
Recenzja_prof. dr_hab._D._Segdy

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANU PRZEMYSŁAWOWI WYSZYŃSKIEMU.

Streszczenie
Recenzja_dr_hab._Moniki_Jakowczuk
Recenzja_prof._dr_hab._Boguslawa_Semotiuka

 

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU O NADANIE PANU ŁUKASZOWI LEWANDOWSKIEMU STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PRZEPROWADZONYM NA WYDZIALE AKTORSKIM AKADEMII TEATRALNEJ IM. A. ZELWEROWICZA W WARSZAWIE:

Wniosek   Autoreferat   Skład komisji habilitacyjnej   Harmonogram   Uchwała i opinia Komisji Habilitacyjnej   Uchwała Rady Wydziału

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI MAŁGORZACIE LIPMANN

Recenzja prof. dr hab. J. Romanowski   Recenzja dr hab. R. Garncarczyk 

Streszczenie rozprawy doktorskiej M. Lipmann

 

RECENZJE ORAZ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W POSTĘPOWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUK TEATRALNYCH PANI ANNIE BUCZEK-BOTIUK

Recenzja_pracy_doktorskiej_A._Buczek-Botiuk_dr_hab._B._Dziekan Recenzja_pracy_doktorskiej_A._Buczek-Botiuk_prof._dr_hab J. Romanowski Strzeszczenie_pracy_doktorskiej_Anna_Maria_BUCZEK-BOTIUK