Poradnia psychologiczna

W Poradni Psychologicznej osoby studiujące w Akademii Teatralnej w Warszawie mogą znaleźć pomoc w przypadku każdego emocjonalnego problemu, potrzeby wsparcia w sytuacji kryzysowej czy adaptacji do nowych wyzwań.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej:

poradnia.psychologiczna@e-at.edu.pl

Harmonogram pracy ustalany jest indywidualne przez terapeutkę.

Opiekę nad Poradnią Psychologiczną w Warszawie sprawuje Maja Ruszpel. Maja Ruszpel Jest założycielką i prezeską Fundacji Inspiratornia, która realizuje szereg kampanii społecznych i informacyjnych poświęconych współczesnym uzależnieniom, jak siecioholizm czy seksoholizm, a także poświęconych uzależnieniom chemicznym czyli uzależnieniu od narkotyków i alkoholu. Jest również dziennikarką, konsultantką, prelegentką, a także prowadzi autorski cykl audycji radiowych poświęcony najnowszym osiągnięciom naukowym na temat uzależnień.

 

Osoby studiujące w Filii w Białymstoku mogą kontaktować się z psychologiem za pośrednictwem poczty: abovo@abovo.bialystok.pl

Strona internetowa poradni: https://abovo.bialystok.pl