Granty

Narodowe Centrum Nauki/ The National Science Centre

Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki (kierownik projektu: dr Kamila Lewandowska)

Ewaluacja aktywności naukowców jest przedmiotem wielu badań, jednak bardzo rzadko badania te uwzględniają artystów zatrudnionych na uczelniach. Tymczasem uczelnie i wydziały artystyczne, tak samo jak inne jednostki naukowe, są elementem krajowych polityk naukowych i podlegają cyklicznej ocenie działalności badawczej. Celem projektu naukowego jest zbadanie wpływu polskiego systemu ewaluacji nauki na twórczość artystyczną na uczelniach, a także zdefiniowanie kryteriów działalności badawczej w dyscyplinach artystycznych.

Between art and research: Evaluation of creative arts in performance-based research funding systems (Principal Investigator: Dr Kamila Lewandowska)

Evaluation of the scientific activity of academics has been a focus of many studies, however very few of those studies have taken into account artists working at universities. Art schools, together with other scientific institutions, are subjected to periodic evaluations of research activity, and it is plausible to think that in the field of art, like in other academic disciplines, national systems of research funding have a significant influence on the creative activity of academics. The aim of this research project is to investigate the effects of the Polish system of research evaluation on the creative arts and to identify the criteria of research activity in the artistic disciplines.

Project description

Publications:

Lewandowska, K. and E. Kulczycki. 2022. „Academic research evaluation in artistic disciplines: the case of Poland.” Assessment & Evaluation in Higher Education 47(2), 284-296. Open Access link

Lewandowska, K., E. Kulczycki, & M. Ochsner. 2022. „Evaluation of the arts in performance-based research funding systems: An international perspective.” Research Evaluation, Open Access link

Lewandowska, K. 2022. Two concepts of quality in non-traditional research fields: the case of creative arts. In N. Robinson-Garcia, D. Torres-Salinas, & W. Arroyo-Machado (Eds.), 26th International Conference on Science and Technology Indicators, STI 2022 (sti2229). https://doi.org/10.5281/zenodo.6960099

Smolarska, Z., Lewandowska, K., Kulczycki, E. 2022. „Artyści wobec kultury audytu. Wpływ systemu ewaluacji nauki na uczelnie artystyczne.” Nauka nr 3 (2022), Open Access link

Datasets:

Lewandowska, Kamila: Between art and research: Evaluation of creative arts in performance-based research funding systems [dane]. Lewandowska, Kamila, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie [producent]. PADS. Repozytorium Danych Społecznych [wydawca], 2022. https://doi.org/10.18150/JREG5Y, V1

Lewandowska, Kamila: Między sztuką a badaniem naukowym. Ewaluacja działalności artystycznej w systemach ewaluacji nauki [dane]. Lewandowska, Kamila, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie [producent], Smolarska, Zofia, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie [producent]. Archiwum Danych Jakościowych [dystrybutor], Repozytorium Danych Społecznych [wydawca], 2022. https://doi.org/10.18150/G2KWLV, V1

Projekt finansowany w ramach konkursu SONATA 15.