Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne

Wysokość opłat za usługi edukacyjne, które odnoszą się do powtarzania niezaliczonych przedmiotów, ustalana jest corocznie zarządzeniem Rektora i obowiązuje dany rocznik studentów od chwili rozpoczęcia studiów do ich ukończenia.

Dokumenty regulujące zasady pobierania opłat:

Numer rachunku bankowego do wpłat studenckich:
03 1240 6175 1111 0000 4570 5663

Opłata za wydanie legitymacji lub duplikatu legitymacji

Za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę w wysokości 22 złotych.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę „o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału”, to jest 33 zł.

Opłatę można wnieść na konto Akademii Teatralnej lub w kasie uczelni.

Opłata za wydanie duplikatu karty dostępu do budynków AT w Warszawie

W przypadku zgubienia karty dostępu do budynków Akademii Teatralnej w Warszawie możliwe jest wyrobienie jej duplikatu (pok. 25, na parterze w głównym budynku AT przy ul. Miodowej).

Wyrobienie pierwszego duplikatu kosztuje 20 zł.

Każdy kolejny duplikat kosztuje 100 zł.

Opłatę za wyrobienie duplikatu karty dostępu można uiścić wyłącznie gotówką w kasie Akademii.