Rada kierunku

Rada kierunku reżyseria na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

dr Marta Miłoszewska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

dr hab. Jarosław Kilian

dr hab. Piotr Cieplak

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz

dr Maja Kleczewska

dr Mateusz Bednarkiewicz

mgr Łukasz Chotkowski

Ewa Platt (studentka)