Rada kierunku

Rada kierunku reżyseria na kadencję 2020/2024 powołana przez JM Rektora Akademii Teatralnej prof. dra hab. Wojciecha Malajkata:

 

dr Marta Miłoszewska (przewodnicząca)

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk

dr hab. Jarosław Kilian

dr hab. Piotr Cieplak

dr Maja Kleczewska

dr Mateusz Bednarkiewicz

Ewa Platt (student)