Usługi

W bibliotece głównej wykonujemy na zamówienie kserokopie
z materiałów własnych biblioteki, zgodnie z wymogami prawa autorskiego.

Koszt wykonania kserokopii wynosi :

a) Dla pracowników dydaktycznych i studentów AT,  w celu przygotowania materiałów dydaktycznych na zajęcia  (Zarządzenie Rektora Akademii Teatralnej nr 37/2019):

-1 kopia jednostronna A-4 – 0,10 gr

-1 kopia jednostronna  A-3 – 0,20 gr

b) Dla osób spoza Akademii Teatralnej:

-1 kopia jednostronna A-4 – 0,30 gr

-1 kopia jednostronna A-3 – 0,50 gr