Rektorzy

REKTOR

prof. dr hab. Wojciech Malajkat

fot. Artur Aleksanian

 

PROREKTORZY

Prorektor ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

 

Prorektor ds. badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie nauki o sztuce
dr hab. Tomasz Plata

 

Prorektor ds. rozwoju kadry naukowej
dr hab. Anna Serafińska

 

Prorektor ds. Filii w Białymstoku
prof. dr hab. Marta Rau