Rektorzy

REKTOR

prof. dr hab. Wojciech Malajkat

fot. Artur Aleksanian

 

PROREKTORZY

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
Prorektor ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku

domalik

dr  hab. Andrzej Domalik
 – Prorektor ds. naukowych
 fot. Bartek Warzecha
 

rac5baniak

dr hab. Waldemar Raźniak
 - Prorektor ds. studenckich i międzynarodowych
 fot. Bartek Warzecha