Kierunek Reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek

Filia w Białymstoku

Kierunek Reżyseria, specjalność teatru lalek ma specyficzną strukturę kształcenia. Przez pierwsze dwa lata studenci tego kierunku uczestniczą w podobnym programie nauczania co studenci kierunku aktorskiego, poszerzonym o historię sztuki, proseminarium reżyserskie, historię muzyki, kompozycję przestrzeni scenicznej. Celem tak ułożonego planu jest jak najgłębsze poznanie przez przyszłych reżyserów specyfiki teatru ożywionej formy. Od trzeciego roku studiów studenci realizują program typowy dla tego kierunku pogłębiając wiedzę w zakresie reżyserskiej analizy tekstu literackiego, współpracy z kompozytorem, współpracy ze scenografem, kompozycji przestrzeni scenicznej, techniki pracy z aktorem, pracy z lalką w planie filmowym, historii sztuki, historii muzyki, historii teatru, psychologii, filozofii. Część praktyczna obejmuje pracę z aktorem, asystentury w teatrach, przygotowanie małej formy teatralnej, reżyserię przedstawienia pod okiem profesora (spektakl warsztatowy) oraz samodzielną realizację spektaklu (przedstawienie dyplomowe) Studia na kierunku reżyserii teatru lalek (jednolite magisterskie) trwają 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

https://atb.edu.pl