Rada Dyscypliny

SKŁAD RADY DYSCYPLINY NA KADENCJĘ 2020 – 2024

Nauczyciele akademiccy z zakresu aktorstwa: 

 1. prof. dr hab. Jarosław GAJEWSKI
 2. dr hab. Łukasz LEWANDOWSKI
 3. dr hab. Olga SAWICKA
 4. dr hab. Katarzyna SKARŻANKA

Nauczyciele akademiccy z zakresu reżyserii: 

 1. prof. dr hab. Wojciech ADAMCZYK
 2. prof. dr hab. Waldemar ŚMIGASIEWICZ
 3. dr hab. Jarosław KILIAN
 4. dr hab. Bożena SUCHOCKA-KOZAKIEWICZ
 5. dr hab. Edward WOJTASZEK

Nauczyciele akademiccy z zakresu aktorstwa teatru lalek: 

 1. prof. dr hab. Wiesław CZOŁPIŃSKI
 2. prof. dr hab. Sylwia JANOWICZ-DOBROWOLSKA
 3. prof. dr hab. Marta RAU
 4. prof. dr hab. Marcin BARTNIKOWSKI
 5. dr hab. Artur DWULIT

Przewodniczący Rady Dyscypliny
prof. dr hab. Marcin BARTNIKOWSKI

Zastępczyni Przewodniczącego Rady Dyscypliny
prof. dr hab. Marta RAU

Sekretarz Rady Dyscypliny
Agnieszka BORUSIEWICZ

 

KONTAKT:
Osoby zainteresowane przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego w Akademii Teatralnej prosimy o kontakt mailowy: rada.dyscypliny@e-at.edu.pl