Linki

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do baz Elsevier,  Scopus, Web of Knowledge, Springer, Humanities Source.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH – elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej.

Przydatne linki (teatr, kino, literatura);
Teatry w internecie www.e-teatr.pl
Recenzje teatralne www.dziennikteatralny.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa www.polona.pl
Wolne lektury www.wolnelektury.pl
Wolne podręczniki www.wiki.wolnepodreczniki.pl
Federacja Bibliotek Cyfrowych www.fbc.pionier.net.pl
Serwis filmowy www.filmweb.pl
Film Polski www.filmpolski.pl
Wikiźródła www.pl.wikisource.org
Project Gutenberg www.gutenberg.org
The Internet Public Library www.ipl.org
Filmoteka Narodowa www.fn.org.pl
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona www.polona.pl
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki www.repozytorium.ceon.pl