Linki

Biblioteka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz do baz Elsevier,  Scopus, Web of Knowledge, Springer, Humanities Source, International Bibliography of Theater & Dance with Full Text.

Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne: BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz CEJSH (elektroniczne czasopismo publikujące angielskie streszczenia artykułów i rozpraw z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej) oraz EBSCO (Humanites Source: ponad 1200 tytułów czasopism zagranicznych z których można pobierać artykuły).

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text jest istotnym narzędziem badań z zakresu teatru i sztuki widowiskowej. Stworzenie bazy zostało zainicjowane przez American Society for Theatre Research i od 1984 roku Theatre Research Data Center (TRDC) z Brooklyn College opublikowało 14 tomów bazy IBTD. Stanowią one w pełni zindeksowaną, opatrzoną odsyłaczami i adnotacjami bazę danych zawierającą ponad 60.000 artykułów z czasopism, książek, rozdziałów książek i abstraktów dysertacji dotyczących wszystkich aspektów teatru i sztuki widowiskowej ze 126 krajów. International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera pełny tekst ponad 200 czasopism oraz ponad 375 książek i monografii.

Humanities Source jest nieocenionym źródłem informacji dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej. Baza indeksuje ponad 3.000 czasopism i zawiera pełny tekst około 1.500 czasopism. Udostępnia pełne teksty i dane bibliograficzne takich publikacji jak: artykuły, wywiady, bibliografie, teksty literackie (poezja, proza i dramat), recenzje książek, przedstawień baletowych, programów tanecznych, filmów, przedstawień operowych, musicali, spektakli teatralnych, programów radiowych i telewizyjnych i wiele więcej. Zawiera również unikalny tezaurus haseł przedmiotowych. Tematyka bazy obejmuje: archeologię, regionalistykę, sztukę, studia klasyczne, komunikację społeczną, taniec, film, folklor, studia nad kulturową i społeczną rolą płci (Gender Studies), historię, dziennikarstwo, językoznawstwo, krytykę literacką i społeczną, literaturę, muzykę, sztuki teatralne, przedstawienia i koncerty, filozofię, religię i teologię i wiele innych.

 

Biblioteka Europejska (The European Library-TEL): search.theeuropeanlibrary.org

Oferuje dostęp do zbiorów Bibliotek narodowych Europy. Daje możliwość  zintegrowanego przeszukiwania katalogów bibliotecznych i umożliwia  dostęp do cyfrowej postaci książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych.

 

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress): www.loc.gov

Największa biblioteka świata. Pełni funkcje biblioteki narodowej.

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie: literat.ug.edu.pl

Prezentacja znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich, dostępna bez ograniczeń dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

 

Biblioteka Narodowa w Warszawie: www.bn.org.pl, www.polona.pl

Witryna oferująca wyszukiwarkę w katalogach, bibliografiach, bazach danych BN oraz kolekcję zdigitalizowanych zbiorów POLONA.

POLONA – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane  książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy – pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz bibliotek i instytucji z nią współpracujących.  Każdego dnia zbiory POLONY poszerzają się o ok.2000 obiektów. Dostęp do materiałów chronionych prawem autorskim jest możliwy na  terminalach czytelni BN oraz za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Nowa wersja Polona 2.0 posiada wyszukiwanie zaawansowane, panel prasy, kolekcje prywatne. Od 2019 roku Zintegrowana wyszukiwarka Omnis pozwala na przeszukiwanie z jednego miejsca zbiorów wielu bibliotek w Polsce a Repozytorium wydawnicze e-isbn pozwala na udostępnianie w jednym miejscu zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach. Ponadto realizowany jest  projekt PATRIMONIUM : digitalizacja i udostępnianie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów BN oraz Biblioteki Jagiellońskiej. W POLONIE prezentowane są także  kolekcje : np. z Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Teatralnego, Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego, Biblioteki XX.Czartoryskich, biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie (patrz : Menu główne : Instytucje).

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy: www.koszykowa.pl

Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

 

Exlibris-Biblioteka Internetowa: exlibris.biblioteka.prv.pl

Zawiera zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków.

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych: fbc.pionier.net.pl

FBC to sieć rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Zasoby cyfrowe współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych : wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea, ośrodki badawcze.

 

Otwarta biblioteka (Open Library): openlibrary.org

Zawiera odnośniki do miejsc, gdzie można książki kupić, wypożyczyć lub pobrać a także recenzji poszczególnych dzieł. Działa w połączeniu z projektem udostępniającym skany książek, można przeglądać niektóre pozycje, niepodlegające prawom autorskim.

 

Światowa Biblioteka Cyfrowa (World Digital Library): www.wdl.org

Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa pod patronatem UNESCO i Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Materiały  umieszczane na stronach biblioteki są  darmowe i dostępne w wielu językach. Wśród nich znajdują się  manuskrypty,  mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie i inne znaczące kulturowo materiały.

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich: ossolineum.pl ; www.oss.wroc.pl

Oferta biblioteczna, wydawnicza, informacje o najcenniejszych skarbach ze zbiorów Ossolineum.

 

Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska: www.bj.uj.edu.pl/pbi

 

Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES : www.digitalfides.pl

 

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa : www.ap.krakow.pl/libra

 

FILMOTEKA NARODOWA : www.fn.org.pl/page/

Działalność FN koncentruje się na ochronie dziedzictwa narodowego w zakresie kinematografii, polegającej na gromadzeniu, katalogowaniu, zabezpieczaniu kopii filmowych i materiałów dotyczących filmów.

 

INSTYTUT TEATRALNY : www.e-teatr.pl

IT im. Zbigniewa Raszewskiego zajmuje się promocją, dokumentacją i animacją polskiego  życia teatralnego.  Instytut inspiruje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, wspiera działalność badawczą i edukacyjną.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej : www.men.gov.pl

Aktualności, szkoły różnych szczebli, akty prawne, wydarzenia z udziałem ministra, wydarzenia edukacyjne.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego : www.mkidn.gov.pl

W sekcji „Kultura i dziedzictwo” najważniejsze wydarzenia kulturalne oraz informacje o istotnych przedsięwzięciach ministerstwa.

 

FILMOTEKA NARODOWA-INSTYTUT AUDIOWIZUALNY  /FINA : www.nina.gov.pl

 

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ : www.pisf.pl

 

LEKTURY : www.lektury.one.pl

 

O.pl Polski Portal Kultury : o.pl

Jest jednym z największych opiniotwórczych portali kulturalnych w Polsce. Swoje teksty publikują tutaj znawcy kultury oraz uznani krytycy. Podstawowym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji opinii publicznej o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin : sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura, teatr, sztuka filmowa, architektura, design. Codziennie na stronach portalu ukazują się informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji, premier teatralnych i filmowych.

 

www.polskabibliotekamuzyczna.pl

Polska Biblioteka Muzyczna : ponad 10.000 obiektów w cyfrowym dostępie. Bogata spuścizna PWN-u :

-partytury dzieł symfonicznych
-materiały nutowe utworów wokalno-instrumentalnych
-dzieła chóralne, kameralne i solowe
-unikatowe rękopisy i listy
-fragmenty czasopism i książek
-cenne ryciny i obrazy
-fotografie i kadry z filmów
-afisze i zdjęcia z przedstawień teatralnych
-wielowymiarowa dokumentacja polskiego życia muzycznego od renesansu do czasów najnowszych