Kierunek Technologia Teatru Lalek

Filia w Białymstoku

Technologia teatru lalek jako jedyny kierunek w Polsce przygotowuje specjalistów w dziedzinie projektowania i konstruowania lalek oraz scenografii do spektakli teatru ożywionej formy. Program wypełniają w znacznej mierze zajęcia praktyczne: rysunek, techniki malarskie, rzeźba i modelowanie, budowa lalek, podstawy współpracy z reżyserem, projektowanie scenografii oraz podstawy techniki animacji lalek. Sześciosemestralne studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

https://atb.edu.pl