Polish Theatre Journal

Czasopismo wydawane przez Akademię Teatralną
i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

„Polish Theatre Journal” to dwujęzyczne polsko-angielskie pismo internetowe, dostępne bezpłatnie, poświęcone polskiemu teatrowi, choreografii i sztukom performatywnym. Od stycznia 2017 współwydawcami pisma są Akademia Teatralna i Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Tematy kolejnych numerów :
Polityczność teatru, „PTJ” nr 1/2015
Teatr i społeczeństwo, „PTJ” nr 2/2016
– Teatr i demokracja „PTJ” nr 1-2(3)/2017
Post-teatr i sojusznicy. Nowe eksperymenty polskiego teatru, „PTJ” nr 1(5)/2018
Od-pominanie, „PTJ” nr 2(6)/2018

www.polishtheatrejournal.com

 

Kolejne numery

[kliknij na obraz]

ODZYSKIWANIE: AWANGARDA, SOLIDARNOŚĆ, KOLEKTYW
„Polish Theatre Journal” nr 2(6)/2018

Na numer składają się dwie wyraźnie odmienne tematycznie części połączone wspólną ideą.
Część pierwsza dotyczy polskiej awangardy teatralnej. W tej części prezentujemy nie dość, jak dotąd, rozpoznane zjawiska z dziejów polskiej awangardy teatralnej (Zofia Dworakowska, Paulina Kubas), podejmujemy próbę umieszczenia niektórych jej osiągnięć w kontekście europejskim (Jakub Kłeczek, Małgorzata Dziewulska), a także poddajemy reinterpretacji ważne zjawiska z dziejów awangardy europejskiej (Małgorzata Jabłońska).
Druga część numeru poświęcona jest „Solidarności”, widzianej jako nowatorska idea społeczna przejawiająca się, realizującą i ustanawiającą swój historyczny kształt w performansach zarówno artystycznych, jak i społecznych (Łucja Iwanczewska, Marcin Kościelniak, Paweł Sztarbowski).
Obie części niniejszego numeru łączy idea odzyskiwania, czy raczej – „od-pominania” projektów i koncepcji, które z różnych przyczyn nie doczekały się realizacji, a mają potencjał ukształtowania nowych, oczekiwanych i poszukiwanych sposobów organizacji życia społecznego, kulturalnego i teatralnego nie tylko w Polsce.  Temat ten podejmujemy w numerze poprzez zapis dyskusji przeprowadzonych przez młodych badaczy przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Malta”, który odbył się w Poznaniu w czerwcu 2018 roku.

 

POST-TEATR I JEGO SOJUSZNICY
„Polish Theatre Journal” nr 1(5)/2018

Numer poświęcony głównie post-teatrowi. Można w nim także znaleźć teksty Heinera Goebbelsa, Richarda Gougha i Marijke Hoogenboom z sympozjum „Giessen i inni – transdyscyplinarne nauczanie teatru”, które odbyło się w lipcu 2017 w Akademii Teatralnej w Warszawie.

 

TEATR I DEMOKRACJA
„Polish Theatre Journal” nr 1-2/2017

W numerze przyglądamy się praktykom instytucjonalnym w polskim teatrze w kontekście przemian politycznych i społecznych. Analizujemy warunki wolności wypowiedzi artystycznej i mechanizmy cenzury, przyglądamy się najważniejszym konfliktom i bataliom w życiu teatralnym, badamy splot uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i estetycznych. Pytamy o możliwość uczynienia z instytucji teatralnych społecznych laboratoriów, w których wypracowuje się praktyki kulturowe nowego demokratycznego ładu.

Na zdjęciu: demonstracja przez Teatrem Powszechnym w Warszawie w związku z przedstawieniem „Klątwy” w reż. Olivera Frljicia, 19 maja 2017. Fot. Marta Keil

 

TEATR I WSPÓLNOTA
„Polish Theatre Journal” nr 2/2016


 

POLITYCZNOŚĆ TEATRU
„Polish Theatre Journal” nr 1/2015

 

 

www.polishtheatrejournal.com