Ogłoszenia: przetargi

Ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych zamieszczone przez Zamawiającego po 1 kwietnia 2019 roku zamieszczone są na stronie: http://bip.at.edu.pl

____________________

– PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ w 2019 roku

– Postępowanie nr KWSL.26.3.2018 – roboty budowalne. „Wymiana witryn sklepowych wraz drzwiami i kratami stalowymi budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

– Postępowanie nr KWSL.26.2.2018 – roboty budowlane. „Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”

– Postępowanie nr KWSL.26.1.2018 – roboty budowlane. „Remont i przebudowa części budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku”

– Postępowanie nr JRP.POIIS.26.4.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, systemu komunikacji wewnętrznej (interkom) i mediaserwera – 6 części zamówienia

– Postępowanie nr JRP.POIIS.26.3.2018 – dostawy. Tytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

– Postępowanie nr JRP.POIIS.26.2.2018 – dostawyTytuł postępowania: Dostawa i montaż foteli teatralnych wraz z pracami towarzyszącymi w Akademii Teatralnej w Warszawie.

– Postępowanie nr JRP.POIIS.26.1.2018 – dostawyTytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego wyposażenia oświetleniowego i efektów scenicznych.

– PRZETARG 1/2017Przetarg ADM/1/2017 – dostawa. | Tytuł postępowania: Dostawa profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego, audio-video oraz konsolet oświetleniowych.