Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka

(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 22 kwietnia 2024 roku i zamknięta 7 czerwca 2024.

https://irk.at.edu.pl/

Data zamknięcia IRK jest ostatecznym terminem złożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz nagrań do etapu pierwszego egzaminów wstępnych. Po zamknięciu IRK nie ma możliwości edycji danych (w tym linków nagrań).

*

Wszelkie informacje techniczne, merytoryczne i kontaktowe znajdą się w systemie IRK na stronie startowej danej specjalności po otwarciu IRK.

Uchwała Senatu AT „Warunki i tryb rekrutacji na studia” dostępna jest pod adresem: https://akademia.at.edu.pl/rekrutacja/.

*

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2024
organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu

ETAP I (online – nagrania): 18 czerwca
jest to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego, linki no nagrań należy zamieścić przed zamknięciem IRK

Etapy: II, III, IV odbędą się na żywo

ETAP II: 23, 25, 26 czerwca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP III:

Egzamin muzyczno-słuchowy: 27 czerwca

Egzamin rytmiczno-ruchowy: 28 czerwca

Egzamin aktorski: 5 – 7 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP IV

Obowiązkowe trzydniowe warsztaty dla wszystkich finalistów: |
10 – 12 lipca w godz. 9.30 – 18.00
wszystkich kandydatów obowiązują wszystkie daty w pełnym przedziale czasowym

Egzamin aktorski: 15 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

*

KONTAKT
bots.a@e-at.edu.pl

W sprawie dostępu alternatywnego prosimy o kontakt pod adresem dostepnosc@e-at.edu.pl.

KONTAKT – od 22 kwietnia 2024:

aw@rekrutacja.at.edu.pl  lub  tel. 786 837 553
(infolinia ruszy 22 kwietnia i będzie czynna od pn. do pt., w godz. 10.00 – 12.00).

W sprawie problemów z aktywacją i tworzeniem kont prosimy o kontakt pod adresem admin@rekrutacja.at.edu.pl.