Kierunek Aktorstwo, specjalność aktorstwo i wokalistyka

(stacjonarne jednolite studia magisterskie, 10 semestrów)

Internetowa Rejestracja Kandydatów zostanie otwarta 24 kwietnia 2023 roku i zamknięta 31 maja 2023.

https://irk.at.edu.pl/

*

Wszelkie informacje techniczne, merytoryczne i kontaktowe znajdują się w systemie IRK na stronie startowej danej specjalności. [link]

*

HARMONOGRAM EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 2023

organizator zastrzega prawo do zmiany harmonogramu

ETAP I (online – nagrania): 11 czerwca
jest to data posiedzenia zespołu egzaminacyjnego,
nagrania należy przesłać wcześniej

Etapy: II, III, IV odbędą się na żywo

ETAP II: 2 – 4 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP III:

Egzamin rytmiczno-ruchowy: 5 lipca

Egzamin muzyczno-słuchowy: 6 lipca

Egzamin aktorski: 13 – 15 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

ETAP IV

Obowiązkowe trzydniowe warsztaty dla wszystkich finalistów: 16 – 18 lipca w godz. 9.30 – 18.00
wszystkich kandydatów obowiązują wszystkie daty

w pełnym przedziale czasowym

Egzamin aktorski: 21 lipca
kandydat otrzyma jeden termin z podanego przedziału

 

KONTAKT

ad@rekrutacja.at.edu.pl  lub  tel. 786 837 553
(infolinia działa od 24 kwietnia, od pn. do pt., w godz. 10.00 – 12.00)

W sprawie problemów z aktywacją i tworzeniem kont prosimy o kontakt pod adresem admin@rekrutacja.at.edu.pl.

Dostęp alternatywny – koordynatorka ds. dostępności anna.lach@e-at.edu.pl.