Kontakt

Akademia Teatralna
im. A. Zelwerowicza
ul. Miodowa 22/24
00-246 Warszawa

centrala tel.:
22 831 02 16
22 831 02 17

Sekretariat rektora
i kanclerza
tel. (22) 831 95 45,
(22) 831 69 25
fax. (22) 831 91 01
rektorat@at.edu.pl

Dziekanat
dziekanatwa@at.edu.pl – dziekanat Wydziału Aktorskiego
tel. (22) 635 74 14
dziekanatwot@at.edu.pl – dziekanat Wiedzy o Teatrze
tel. (22) 831 02 16 wew. 133
WydzialRezyserii@at.edu.pl – dziekanat Wydziału Reżyserii
tel. (22) 831 41 14

Dział finansowo-księgowy
tel. (22) 635 74 13
kwestura@at.edu.pl