Współpraca z zagranicą

Warszawa jest ciekawym miejscem, leżącym na przecięciu dwóch historycznych osi geograficznych i kulturowych: Wschód-Zachód symbolicznie przecina Wisła, a Północ-Południe reprezentuje chociażby przebieg dawnego bursztynowego szlaku. Od czasów ojca polskiej poezji Jana Kochanowskiego był tu obecny duch humanizmu – architektura stołecznego miasta była dziełem włoskich artystów czasów Oświecenia (co widać m.in. w sylwetce zrekonstruowanego budynku naszej szkoły i teatru). Prócz kultur śródziemnomorskich i południowych, swoje oddziaływanie zaznaczyły tu północne tradycje protestanckie (w Warszawie tworzył choćby prekursor literatury fantastycznej E.T.A. Hoffman), ale i dorobek wielkich reformatorów teatru ze Wschodu i Zachodu. Myśl Konstantego Stanisławskiego spotykała się tu z koncepcjami Bertolta Brechta, Edwarda Gordona Craiga i teatrem francuskim. To tu tworzył Juliusz Osterwa, Ryszard Bolesławski i Leon Schiller, a później Konrad Swinarski czy Jerzy Grzegorzewski. Ostatnie lata przyniosły teatrowi warszawskiemu twórcze spotkania z Jacquesem Lassallem oraz Eimuntasem Nekrošiusem. Polska XX wieku, szczególnie dotknięta doświadczeniem wojen i holocaustu, pokazała światu awangardowe teatry Jerzego Grotowskiego i Tadeusza Kantora. Dzisiaj nasz kraj to niezwykle dynamiczny obszar Europy, gdzie przemiany społeczne i ekonomiczne zachodzą bardzo szybko.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza zlokalizowana w sercu Warszawy i w Białymstoku jest niewielką jak na standardy światowe, bo liczącą nie więcej niż czterystu studentów, autonomiczną wyższą uczelnią państwową, kształcącą w ramach studiów magisterskich aktorów, lalkarzy, reżyserów i teatrologów. Myślimy o sobie jako o instytucji, gdzie uczenie rzemiosła wiąże się z refleksją humanistyczną: obok wydarzeń artystycznych organizowane są konferencje oraz prowadzona jest działalność wydawnicza i naukowa. Odwołując się do ponad dwustuletniej tradycji nauczania artystów w Warszawie, staramy się być otwarci na najnowsze kierunki i zjawiska w sztuce europejskiej i światowej. Przygotowujemy do pracy nie tylko w teatrach repertuarowych i niezależnych, ale również w telewizji i filmie. Akademia to wylęgarnia talentów, miejsce eksperymentów, artystycznego ryzyka oraz przestrzeń debaty nt. problemów naszej współczesności. Współpracujemy z licznymi uczelniami zagranicznymi, organizujemy wymiany dla studentów i pedagogów, uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych festiwalach oraz organizacjach zrzeszających uczelnie artystyczne, a raz na dwa lata jesteśmy gospodarzami Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF i Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA.

Prace naszych studentów i profesorów można oglądać na całym świecie – od Limy po Sankt-Petersburg, od Pekinu po The Globe w Londynie, od New Delhi po Meksyk. Promujemy kulturę polską na świecie dzięki ścisłej współpracy z takimi instytucjami i organizacjami jak Instytut Adama Mickiewicza, Teatr Narodowy, European Union of Theatre Schools and Academies, Platform for European Theatre Academies, Instytutami Kultury Polskiej, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, programem Erasmus Plus.