Międzynarodowy aspekt działalności Akademii Teatralnej

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza jest najstarszą w Polsce (ponad 200 lat tradycji) i jedyną zlokalizowaną w mieście stołecznym Warszawa państwową uczelnią teatralną, kształcącą również̇ w obszarze przedmiotów filmowo-telewizyjnych. Poprzez swoją kameralność́ (4 wydziały, prawie 400 studentów) zachowuje charakter prestiżowego koledżu, a dzięki wsparciu państwa i bliskim związkom z wiodącymi instytucjami kultury (m. in. Teatrem Narodowym, Teatrem Polskim, Lalka, Studio, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego) pełni misję edukacyjną w zakresie kształcenia aktorów, reżyserów, teatrologów i lalkarzy, którzy stanowić́ mają elitę̨ artystyczną i naukową kraju.

Z uwagi na organizowany co dwa lata Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych, funkcjonowanie w obszarze bogatej kultury teatralnej polskiej (oddziaływania działalności Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego), jak i kultur sąsiednich (m.in. skandynawskiej, litewskiej, rosyjskiej, czeskiej, niemieckiej), Akademia jest instytucją będącą w centrum dynamicznego dialogu artystycznego i ma ambicje zabierania głosu na temat współczesnych trendów artystycznych i nowoczesnych metod kształcenia teatralnego. W rezultacie Akademia organizuje przeglądy przedstawień dyplomowych, międzynarodowe konferencje naukowe (np. „Ryszard Bolesławski, jego twórczość i jego czasy” w 2016, „Giessen i inni” w 2017 roku, „Zmiana – teraz! O czym milczeliśmy w szkołach teatralnych” w 2019), prowadzi działalność wydawniczą, organizuje wymiany studenckie (uczelnia GITIS w Moskwie), jak i rozwija mobilność studentów i pedagogów, uczestniczy w festiwalach teatralnych (Singing Mask w Petersburgu, Sam Wanamaker w Londynie, Festiwal w Pekinie i Rabacie), należy do międzynarodowych organizacji zrzeszających uczelnie artystyczne (PLETA, EUTSA, WTEA), w tym od 2021 roku przewodniczącą sieci E:UTSA jest Kanclerz Akademii, Beata Szczucińska.

Od 2021 Akademia zaangażowana jest w dwa projekty programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne dla Szkolnictwa Wyższego: jako lider projektu Zmiana – Teraz! oraz partner w projekcie Academix koordynowanym przez Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique w Paryżu. Działalność w obszarze teatru telewizji poprzez współorganizowany program Teatroteka owocuje zaś prezentacją przedstawień naszych studentów na międzynarodowych festiwalach filmowych (m. in. na Międzynarodowym Festiwalu WORLDFEST w Houston w Stanach Zjednoczonych) jak i nagrodami również w dziedzinie opery (Pizzicato Supersonic Award w 2019 r.). Międzynarodowość jest jednym z priorytetów działalności władz uczelni bieżącej kadencji.

 

 

Wybrane projekty międzynarodowe
prowadzone przez Akademię Teatralną:

 

Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych ITSelF (10ta edycja)

http://festiwal.at.edu.pl/

The Wedding – wspólny projekt zjednoczonych sił wydziałów aktorskich szkół teatralnych stowarzyszonych w organizacji PLETA (reż. Piotr Chołodziński)

Przedstawienie The Wedding to projekt zjednoczonych sił wydziałów aktorskich szkół teatralnych stowarzyszonych w organizacji PLETA. The Wedding to work in progress, podczas którego młodzi aktorzy – pochodzący nie tylko z różnych szkół teatralnych, ale również z różnych krajów Europy – zadają pytanie: co dziś znaczy rytuał? Czym dla współczesnych jest ślub i wesele?

Punktem wyjścia spektaklu jest komedia Antoniego Czechowa, która pokazuje zawsze aktualny problem negocjowania statusu społecznego przez łączące się środowiska młodej pary, konflikty rodzące się wokół kwestii tożsamości klasowej, etnicznej czy narodowej, jak również z powodu różnej interpretacji indywidualnych rytuałów, prezentów, itd. Na ile egalitaryzm wpisany w filozofię postępu rzeczywiście zniósł walkę o status? Twórcy spektaklu The Wedding ponad sto lat od powstania tekstu Czechowa sprawdzają czy dzisiejsza walka o status ma te same wyznaczniki, i o jaki status obecnie odbywa się gra? Kto tworzy współczesną arystokrację? Czy najwyższy status społeczny nadal jest wyznaczany poprzez przynależność do elity finansowej? Na ile elity poszerzyły się realnie o elity intelektualne? Jaki status mają elity artystyczne? Czy różnego rodzaju elity są ze sobą kompatybilne i się wspierają czy raczej się wykluczają i walczą o przewagi?

Ukryte za formą groteski pytanie dotyczy też pozycji samego związku małżeńskiego – czy nadal jest on najsilniejszą więzią jaką stwarza człowiek w dorosłym życiu? Czy może obecnie zastąpił ją silniejszy związek z elektronic device czyli z telefonem, komputerem lub z GPS? Czy partnerów zmieniamy dziś jak telefony, czy może do telefonu przywiązujemy się bardziej  i dłużej odczuwamy jego stratę? Czy kupno luksusowego telefonu lub komputera jest skuteczniejsze w umieszczeniu się w uprzywilejowanej grupie społecznej niż tzw. dobry ożenek?

Dzięki zróżnicowaniu narodowościowemu grupy społeczny wymiar komedii Czechowa uzyskuje dodatkowy aspekt związany ze specyfiką miejsc pochodzenia aktorów, bo pozwala zadać kolejne pytanie o różnice – lub ich brak – w dynamice postępu w krajach europejskich. Spektakl „The Wedding” został pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Rzymie (5-10 września 2018) i na festiwalu teatralnym FIESAD w Rabacie /Maroko/ (1-5 grudnia 2018).

Studenci Akademii Teatralnej na deskach Teatru The Globe w Londynie

W dniach 29 -31 marca 2019 w Szekspirowskim Teatrze The Globe w Londynie odbyła się kolejna edycja Festiwalu Sam Wanamaker. Nasza uczelnia i Rutgers University były jedynymi szkołami teatralnymi spoza Wielkiej Brytanii zaproszonymi do udziału w przedsięwzięciu.  Studenci Wydziału Aktorskiego: Elżbieta Nagel i Mariusz Urbaniec pod okiem prof. AT Waldemara Raźniaka zaprezentowali scenę z „Hamleta” Williama Szekspira. Ich występ spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno publiczności, jak i krytyków.

I nagroda na XIV Międzynarodowym Festiwalu „Singing Mask” w Petersburgu

Studenci Akademii Teatralnej zdobyli I nagrodę w kategorii „Zespół wokalny – forma kameralna” na XIV Międzynarodowym Festiwalu „Singing Mask” w Petersburgu. W tym roku reprezentowała nas wyjątkowo liczna grupa studentów II roku Wydziału Aktorskiego kierunku aktorstwo teatru muzycznego: Maciej Kozakoszczak, Ada Dec, Juliusz Godzina, Natalia Stachyra, Jagoda Jasnowska, Maja Polka, Olga Lisiecka, Mikołaj Śliwa, Karolina Piwosz, Wojciech Melzer, Tomasz Osica oraz Wiktor Synowiec (akompaniator). Zespół pod okiem dr Anny Lobedan przygotował program pieśni, które zaprezentował w Rosji. Festiwal odbył się w dniach 3-8 kwietniA 2019.

„Odprawa posłów greckich w Jazdowie”  

Dzięki współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Biblioteki Narodowej w dniu 30 czerwca po raz pierwszy w historii mieliśmy możliwość uczestniczenia w międzynarodowej akcji pt. „Świat czyta Kochanowskiego!”.

Równolegle w 6 krajach, została przeczytana „Odprawa posłów greckich”, wybitny renesansowy utwór, który dał początek polskiemu dramatowi politycznemu. Specjalnie na to wydarzenie tekst Kochanowskiego przetłumaczony został na język grecki i hiszpański. Publiczność na całym świecie mogła również usłyszeć różne wersje angielskiego tłumaczenia, zarówno tradycyjne, jak i współczesne. 

W akcji udział wzięli znani aktorzy z różnych krajów, m.in. Scott Shepherd znany ze współpracy z Paolo Sorrentino i Adriana Ugarte, współpracująca z Pedro Almodovarem.

W polskiej odsłonie czytania performatywnego w reżyserii Waldemara Raźniaka udział wzięli profesorowie Akademii Teatralnej: Mariusz Benoit, Ewa Bułhak, Jarosław Gajewski, Krzysztof Majchrzak, Wojciech Malajkat, Marcin Perchuć, Anna Seniuk, Katarzyna Skarżanka, Andrzej Strzelecki, Maciej Wierzbicki, a także studenci: Julia Borkowska, Paweł Brzeszcz, Maciej Kozakoszczak, Katarzyna Lis, Adrianna Malecka, Jakub Mikołajczak, Magdalena Sildatk, Bernadetta Statkiewicz, Helena Urbańska, Emilia Walus. 

Muzykę przygotował Wojciech Błażejczyk, scenografię Joanna Załęska, a wizualizacje Alek Grzyb i Zuzanna Głód.

Czytanie można obejrzeć na kanale youtube: https://youtu.be/wmF_poaTk5s

Wykonania zagraniczne dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKf2gbopdbvA-EogiuXf0ZK0MOPLhrreg&fbclid=IwAR1Ajle5nBfY_h0shlqVeOqdWXT6gO8Ar7LZXty6gbnoggBJcu34oXwCNY0

Wymiany z Rosją 

Akademia Teatralna pracuje nad organizacją wymiany polsko-rosyjskiej, która odbędzie się w Moskwie w dniach 18-25 września 2019 r. W ramach wymiany młodzież z Polski odwiedzi Rosyjską Akademię Sztuk Teatralnych GITIS – jedną z najbardziej prestiżowych uczelni teatralnych we wschodniej części Europy. Celem wymiany jest poszerzenie wiedzy studentów na temat światowego teatru oraz zainteresowanie rosyjskich aktorów, reżyserów i krytyków teatralnych współczesnym dramatem polskim. Zaproszenie do Rosji jest bezpośrednim wynikiem projektu, który zorganizowaliśmy na początku bieżącego roku. W dniach 30 stycznia – 6 lutego w murach Akademii Teatralnej w Warszawie gościliśmy grupę 22 studentów i 5 profesorów GITIS. Grupa uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez naszych profesorów i pokazała swoje spektakle oraz czynnie współpracowała z polskimi studentami. Istotnym komponentem projektu były wizyty w najważniejszych polskich teatrach: Narodowym, Powszechnym i Nowym, co zaowocowało licznymi dyskusjami na temat polskiej sztuki teatralnej.

Festiwal FIESAD w Maroku

Akademia Teatralna weźmie udział w Festiwalu FIESAD w Maroku, który odbędzie się w dniach 1-7 listopada 2019. Jest to najbardziej prestiżowy festiwal teatralny w tej części świata. W tym roku zaprezentowany zostanie „Ślub” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza.

Współpraca z uczelniami z zagranicy

Akademia Teatralna uczestniczy w programie wymiany Erasmus od 2001 roku.

Z możliwości oferowanych przez program ERASMUS Plus – wyjazdów na studia lub na praktyki zawodowe korzystać mogą wszyscy studenci  i pracownicy uczelni. Lista szkół z którymi współpracujemy stale się rozwija, a liczba osób korzystających z programu rośnie. 

Obecnie Akademia Teatralna ma podpisaną umowę o współpracy w ramach programu Erasmus Plus z 24 szkołami z Unii Europejskiej. Pracujemy nad trzema kolejnymi umowami, które zostaną podpisane niebawem.