Rzecznik Praw Pracowniczych

Dr hab. Krzysztof Mrowcewicz - Rzecznik Praw Pracowniczych Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

W dniu 21 czerwca 2021 r. rektor powołał dra hab. Krzysztofa Mrowcewicza na Rzecznika Praw Pracowniczych Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w kadencji  2021 – 2024, tj. od 1 lipca 2021 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Rzecznik sprawuje funkcję na podstawie Regulaminu funkcjonowania Rzecznika Praw Pracowniczych przyjętego Uchwałą nr 15 – 2020/2021 Senatu Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Teatralnej im A. Zelwerowicza w Warszawie Regulaminu Funkcjonowania Rzecznika Praw Pracowniczych.

Rzecznik Praw Pracowniczych służy pomocą w sytuacjach konfliktowych, gdy pracownik czuje się pokrzywdzony, wykorzystywany, poddawany mobbingowi lub w jakikolwiek sposób dyskryminowany. Rolą Rzecznika jest podejmowanie prób mediacji, ewentualnie pomoc w podjęciu decyzji o przekazaniu sprawy Zespołowi ds. Monitorowania Działań Niepożądanych i Przeciwdziałania Dyskryminacji (Rzecznik sporządza pisemne zgłoszenie i uruchamia jego rozpatrzenie przez Zespół).

 

Dyżury Rzecznika w roku akademickim 2023/2024 będą odbywały się po uprzednim umówieniu drogą mailową (rpp@e-at.edu.pl) lub telefoniczną (605 314 329).