Pedagodzy
Pedagodzy Kierunku Reżyseria

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
dr hab. Piotr Cieplak
dr hab. Jarosław Kilian
dr Maja Kleczewska
dr Mateusz Bednarkiewicz
dr  Marta Miłoszewska
dr Janusz Zaorski

 

pedagodzy współpracujący:

prof. dr hab. Jarosław Gajewski

prof. dr hab. Jarosław Komorowski

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

dr hab. Agata Bielik-Robson

dr hab. Anna Cetera- Włodarczyk prof. UW

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. Marcin Koszałka

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Tomasz Kubikowski

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz

dr Andrzej Brzoska

dr Katarzyna Kasia

dr Joanna Majewska

dr Michał Mizera

dr Piotr Olkusz

dr Ewa Partyga

dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz

dr Wojciech Pszoniak

dr Marek Radziwon

dr Henryk Rogacki

dr Julia Skrzynecka

dr Wojciech Świdziński

dr Krzysztof Torończyk

mgr Anna Augustynowicz

mgr Katarzyna Borkowska

mgr Łukasz Chotkowski

mgr Małgorzata Dziewulska

mgr Wojciech Eichelberger

mgr Krzysztof Garbaczewski

mgr Jan Klata

mgr Kaya Kołodziejczyk

mgr Zbigniew Kośka

mgr Justyna Łagowska

mgr Paweł Łysak

mgr Paweł Mykietyn

mgr Magdalena Olczak

mgr Aleksandra Ożarowska

mgr Monika Strzępka

mgr Michał Znaniecki