Pedagodzy
Pedagodzy Wydziału Reżyserii zatrudnieni w roku akademickim 2016/2017

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk
prof. Teresa Budzisz-Krzyżanowska
prof. Zbigniew Bagiński
prof. dr hab. Iwona Lorenc
prof. dr hab. Krzysztof Orzechowski
prof. dr Ryszard Peryt
prof. dr hab. Maciej Wojtyszko
dr hab. Jarosław Kilian
dr hab. Bożena Suchocka - Kozakiewicz
dr Mateusz Bednarkiewicz
dr Piotr Cieplak
 dr  Marta Miłoszewska
dr Aleksandra Rembowska-Świątkowska
dr Janusz Zaorski
mgr Małgorzata Jóźwiak

dr hab. Andrzej Pawłowski

mgr Marcin Hycnar

mgr Maja Kleczewska

 

Pedagodzy współpracujący z WR:

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
prof. dr hab. Jarosław Komorowski
prof. dr hab. Marcin Kula
dr hab. Tomasz Kubikowski, prof AT
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz prof AT
dr hab. Lech Sokół
dr Jadwiga Opalińska
dr Monika Małkowska
dr Henryk Izydor Rogacki
dr Krzysztof Torończyk
mgr Dorota Kolano
mgr Ryszard Lenar
Janusz Majcherek

prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
dr hab. Grzegorz Godlewski
dr hab. Tomasz Man
dr hab. Henryk Paprocki
dr Andrzej Brzoska
dr Jan Buchwald
dr Barbara Czerska-Pieńkowska
dr Grzegorz Kędzierski
dr Joanna Majewska
dr Michał Mizera
mgr Mariusz Chwedczuk
mgr Ewa Garniec
mgr Oskar Hamerski
mgr Grzegorz Janikowski
mgr Mirosław Jastrzębski
mgr Piotr Kłoczowski
mgr Zbigniew Kośka
mgr Piotr Kruszczyński
mgr Paweł Łysak
mgr Olga Lipińska
mgr Janusz Majcherek
mgr Paweł Paszta (asystent)
mgr Jerzy Raszkowski
mgr Dorota Szymborska

fotografie wykładowców Bartek Warzecha