Zarządzenie nr 71/2020

Zmiana zarządzenia nr 56/2020 i 61/2020 określających organizację zajęć dydaktycznych oraz biblioteki od dnia 12 października 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021