Przewodnik przygotowania nagrań dla osób kandydujących na kierunek aktorstwo

NAGRANIA VIDEO

Ważne, żeby nagranie było w dobrej jakości. Nagrywaj na tle jednolitej ściany.  Pozbądź się obrazków i ramek ze ścian, które będą odwracały uwagę.

Rysunek poglądowy przedstawia przykładowy kadr w bliskim planie. Zarysowane czarne popiersie sylwetki na białym tle.

Obiektyw urządzenia rejestrującego ustaw prostopadle do siebie (to ważne, ponieważ umieszczając go pod kątem innym niż 90°, zaburzysz proporcje swojej sylwetki, a chcemy poznać Cię takim, jakim jesteś).

Ustaw odpowiedni kadr. Zawsze zajmuj jego centrum. Interesują nas: zbliżenie, plan bliski i plan pełny. Dopasuj je do swoich interpretacji. Oko kamery nie lubi w zbliżeniach dużych emocji i dynamiki, dlatego im bardziej ekspresyjna interpretacja, tym zastosuj szerszy kadr. Pamiętaj, że w trakcie mówienia możesz podchodzić do urządzenia lub się od niego oddalać. Kadr powinien być statyczny, ale Ty możesz zachowywać się przed obiektywem swobodnie. Poprzez nagrania chcemy Cię jak najlepiej poznać.

Oko kamery traktuj podczas nagrań jak partnera. Wyobraź sobie, że w tym małym kółeczku (obiektywie) siedzi czteroosobowy zespół egzaminacyjny, z którym musisz porozumieć się przygotowanym tekstem. Słuchają Ciebie i tego, co masz im do powiedzenia. Każdy tekst musisz nagrać osobno. Pomijaj tytuł i nazwisko autora. Po zrealizowaniu nagrań sprawdź czy dobrze Cię widać i czy dobrze słychać co mówisz (problem z dźwiękiem może pojawiać się zwłaszcza w szerszych planach). Jeżeli coś budzi Twoją wątpliwość, to skoryguj ustawienia urządzenia i kadr, a następnie powtórz nagranie.

Nagrania umieść na swoim koncie youtube. W systemie IRK zamieszczasz poszczególne linki do nagrań. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to, aby każde nagranie opublikowane było w trybie widoczności jako film NIEPUBLICZNY (to konieczne). Jeżeli zamieścisz film w innej opcji, jako nagranie prywatne, zespół egzaminacyjny nie będzie mógł go zobaczyć.

 

RODZAJE KADRÓW

  1. Zbliżenie – twarz zajmuje większą lub całą część kadru, umożliwia dokładne obserwowanie mimiki
  2. Bliski (półzbliżenie) – obejmuje popiersie, postać jest dominująca wobec tła
  3. Średni – kadruje postać ludzką od pasa w górę, kładąc większy nacisk na mimikę niż plan amerykański
  4. Amerykański – stanowi wycinek planu pełnego, postać ludzka jest pokazana od kolan w górę i dominuje w kadrze
  5. Pełny – to wycinek z planu ogólnego, w kadrze mieści się cała sylwetka ludzka
  6. Detal – szczególna forma zbliżenia, plan szczegółu ciała lub istotnego detalu akcji, który wypełnia kadr

 

WIZYTÓWKA VIDEO

To krótkie nagranie powinno być przygotowane w kadrze średnim, poziomo. Przedstaw się w nim – powiedz swoje imię/imiona i nazwisko, ile masz lat, jakiego jesteś wzrostu, a także podaj pierwsze cztery i trzy ostatnie cyfry swojego numeru PESEL – to ważne i konieczne, ponieważ w ten sposób identyfikujemy Twoją tożsamość (o te cyfry możesz być proszona/proszony przy każdorazowym łączeniu z zespołem egzaminacyjnym w kolejnych etapach).

 

PRZEBIEG EGZAMINU W ETAPIE I

W dniu egzaminu pedagodzy będą oglądać przesłane nagrania, a osoba kandydująca nie będzie mieć już żadnych obowiązków. Wykładowcy, jako pierwszy utwór zobaczą w całości ten, który został wskazany do zapoznania się z nim w pierwszej kolejności, a następnie, wg uznania, zapoznają się z fragmentami lub całością innych tekstów i przystąpią do głosowania. Jeżeli osoba kandydująca otrzyma trzy lub cztery głosy pozytywne, to zakwalifikujesz się do ETAPU II. Jeżeli otrzyma dwa głosy pozytywne i dwa negatywne, to nagrania zostaną przekazane do innego zespołu egzaminacyjnego, który przeprowadzi ponowne przesłuchanie w ETAPIE I (tzw. dogrywkę). Jeżeli dostanie trzy lub cztery głosy negatywne, to niestety egzamin wstępny zakończy się już na tym etapie. Rezultat egzaminu będzie widoczny w IRK – odczytanie go umożliwia legenda na stronie informacyjnej specjalności.