zasady i tryb rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

W dniu 25 maja 2015 roku Senat Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przyjął uchwałę dotyczącą zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Uchwała i załączniki do uchwały – warunki rekrutacji na rok 2016/2017

W dniu 23 maja 2016 roku Senat Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przyjął uchwałę nr 21 – 2015/2016 zmieniająca Uchwałę nr 24 – 2014/2015 Senatu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z dnia 25 maja 2015 r. „WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2016/2017”.

uchwała nr 21 – zmiana specjalności na WOT w 2016-2017

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

W dniu 23 maja 2016 roku Senat Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza przyjął uchwałę dotyczącą zasad i trybu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.

Uchwała i załączniki do uchwały – warunki rekrutacji na rok 2017/2018