Rekrutacja – zasady i tryb rekrutacji

Dokumenty:

Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za postępowanie rekrutacyjne

 

Regulamin Internetowej Rejestracji Kandydatów na Kierunek Aktorstwo w roku 2020/2021

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2020/2021 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 12 – zmiana uchwały rekrutacyjnej

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2020/2021 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 roku zmieniona Uchwałą nr 12–2019/2020 Senatu AT z dnia 5 maja 2020 roku

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2021/2022 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 roku