Pedagodzy
Pedagodzy Kierunku Reżyseria

prof. dr hab Wojciech Adamczyk

dr hab. Piotr Cieplak

prof. dr hab Iwona Lorenc

dr hab. Jarosław Kilian

dr Maja Kleczewska

dr Mateusz Bednarkiewicz

dr Marta Miłoszewska

dr Aleksandra Rembowska-Świątkowska

dr Janusz Zaorski

mgr Michał Znaniecki

 

pedagodzy współpracujący:

prof. dr hab. Jarosław Gajewski

prof. dr hab. Jarosław Komorowski

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

dr hab. Agata Bielik-Robson

dr hab. Anna Cetera- Włodarczyk prof. UW

dr hab. Piotr Gruszczyński

dr hab. Marcin Koszałka

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Tomasz Kubikowski

dr hab. Krzysztof Mrowcewicz

dr Andrzej Brzoska

dr Katarzyna Kasia

dr Joanna Majewska

dr Michał Mizera

dr Ewa Partyga

dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz

dr Wojciech Pszoniak

dr Marek Radziwon

dr Henryk Rogacki

dr Julia Skrzynecka

dr Wojciech Świdziński

dr Krzysztof Torończyk

mgr Anna Augustynowicz

mgr Katarzyna Borkowska

mgr Łukasz Chotkowski

mgr Małgorzata Dziewulska

mgr Krzysztof Garbaczewski

mgr Jan Klata

mgr Kaya Kołodziejczyk

mgr Zbigniew Kośka

mgr Justyna Łagowska

mgr Paweł Łysak

mgr Paweł Mykietyn

mgr Magdalena Olczak

mgr Aleksandra Ożarowska

mgr Monika Strzępka