Pedagodzy WR

Pedagodzy Wydziału Reżyserii w roku akademickim 2016/2017

ADAMCZYKprof. dr hab. Wojciech Adamczyk

INTERNET_fot_Bartek_Warzecha_┬ę__DSC0937prof. Teresa Budzisz-Krzyżanowska

BAGINSKI

prof. Zbigniew Bagiński

LORENCprof. dr hab. Iwona Lorenc

INTERNET_fot_Bartek_Warzecha_┬ę__DSC0857prof. dr.hab. Krzysztof Orzechowski

PERYTprof. dr Ryszard Peryt

WOJTYSZKOprof. dr. hab. Maciej Wojtyszko

INTERNET_fot_Bartek_Warzecha_┬ę__DSC0797

dr hab. Jarosław Kilian

dr hab. Andrzej Pawłowski

SUCHOCKAdr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz

BEDNARKIEWICZ

dr Mateusz Bednarkiewicz

CIEPLAK_DSC7099_

dr Piotr Cieplak

OGRODZIŃSKA-MIŁOSZEWSKA

dr Marta Miłoszewska

INTERNET_fot_Bartek_Warzecha_┬ę__DSC0742dr Aleksandra Rembowska-Świątkowska

ZAORSKIdr Janusz Zaorski

mgr Marcin Hycnar

JÓŹWIAKmgr Małgorzata Jóźwiak

mgr Maja Kleczewska

Pedagodzy współpracujący z WR:

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska
prof. dr hab. Jarosław Komorowski
prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz
prof. dr hab. Marcin Kula
dr hab. Grzegorz Godlewski
dr hab. Tomasz Kubikowski
dr hab. Tomasz Man
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
dr hab. Henryk Paprocki
dr hab. Lech Sokół
dr Andrzej Brzoska
dr Jan Buchwald
dr Barbara Czerska-Pieńkowska
dr Jadwiga Jakubowska-Opalińska
dr Grzegorz Kędzierski
dr Joanna Majewska
dr Monika Małkowska
dr Michał Mizera
dr Henryk Rogacki
dr Krzysztof Torończyk
mgr Mariusz Chwedczuk
mgr Ewa Garniec
mgr Oskar Hamerski
mgr Grzegorz Janikowski
mgr Mirosław Jastrzębski
mgr Piotr Kłoczowski
mgr Dorota Kolano
mgr Zbigniew Kośka
mgr Piotr Kruszczyński
mgr Ryszard Lenar
mgr Paweł Łysak
mgr Olga Lipińska
mgr Janusz Majcherek
mgr Paweł Paszta (asystent)
mgr Jerzy Raszkowski
mgr Dorota Szymborska

fotografie wykładowców Bartek Warzecha