Wykładowcy WOT

WYKŁADOWCY WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Profesorowie:

CHRAPKIEWICZ
prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz

DOBRZYŃSKA

prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska

GAJEWSKI
prof. dr hab. Jarosław Gajewski
prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

KOMOROWSKI

prof. dr hab. Jarosław Komorowski

KULA
prof. dr hab. Marcin Kula

KULIGOWSKA
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska

OSIŃSKI
prof. dr hab. Zbigniew Osiński

Profesorowie Akademii Teatralnej:

KUBIKOWSKI
dr hab. Tomasz Kubikowski

MICHALSKI
dr hab. Bohdan Michalski

MROWCEWICZ
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz

ROGACKI
dr Henryk Izydor Rogacki

WOJTASZEK
dr hab. Edward Wojtaszek

Adiunkci:

dr Mateusz Kanabrodzki
dr Justyna Kozłowska

KRUCZYŃSKI
dr Andrzej Kruczyński

LEWANDOWSKA
dr Kamila Lewandowska

PLATA
dr Tomasz Plata

OPALIŃSKA
dr Jadwiga Jakubowska-Opalińska

Starsi wykładowcy:

mgr Piotr Kłoczowski

MAJCHEREK J
mgr Janusz Majcherek

Asystenci:

PŁOSKI
mgr Paweł Płoski

ŻURAWSKI
mgr Mateusz Żurawski

Wykładowcy współpracujący z WOT:
prof. Janusz Bałdyga
prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
prof. Marcin Jarnuszkiewicz
prof. Irena Jun
dr hab. Maria Gołębiewska
dr hab. Jacek Kopciński
dr hab. Katarzyna Osińska
dr hab. Ewa Szczęsna
dr hab. Mikołaj Szymański
Lech Śliwonik prof. AT
dr Agata Adamiecka-Sitek
dr Piotr Cieplak
dr Grzegorz Grochowski
dr Piotr Gruszczyński
dr Magdalena Hasiuk-Świerzyńska
dr Katarzyna Kasia
dr Tomasz Miłkowska
dr Ewa Partyga
dr Jadwiga Rodowicz
dr Marek Stefankiewicz
dr Wojciech Świdziński
dr Agnieszka Wanicka
dr Aleksander Zbrzeźny
mgr Natalia Bartsch
mgr Barbara Brus-Malinowska
Tomasz Cyz
mgr Łukasz Drewniak
mgr Cezary Golędzinowski
mgr Julia Hoczyk
mgr Mirosław Jastrzębski
Jolanta Krukowska
mgr Jerzy Lach
mgr Ryszard Lenar
mgr Marianna Lis
mgr Sławomira Łozińska
mgr Wojciech Majcherek
mgr Joanna Majewska
mgr Anna Michalak-Pawłowska
mgr Marta Miłoszewska
mgr Tomasz Mościcki
mgr Jarosław Ostaszkiewicz
mgr Maria Parczewska
mgr Małgorzata Piekut
mgr Wojciech Pszoniak
mgr Justyna Sobczyk
mgr Beata Szczucińska
mgr Jacek Wakar
mgr Jan Zdziarski
mgr Marta Zembrzuska

fotografie wykładowców Bartek Warzecha