Zespół ds. monitorowania działań niepożądanych i przeciwdziałania dyskryminacji

To kolegialne ciało wybrane przez Społeczność Akademii, które w sytuacji zgłoszenia działań niepożądanych bada konkretne przypadki i formułuje rekomendacje dla Rektora. Rekomendacje przygotowane przez Zespół po zbadaniu sprawy obejmują działania naprawcze (organizacyjne lub sankcjonujące), które należy podjąć w celu przeciwdziałania zidentyfikowanym działaniom niepożądanym, usunięciu ich skutków i udzieleniu wsparcia osobom poszkodowanym.

 

SKŁAD ZESPOŁU:

przedstawiciele Nauczycieli akademickich

 1. Anna Buczek-Botiuk (kierunek aktorstwo, Warszawa), e-mail: anna.buczek-botiuk@e-at.edu.pl
 2. Jerzy Łazewski (kierunek aktorstwo, Warszawa), e-mail: jerzy.lazewski@e-at.edu.pl
 3. Paula Czarnecka (kierunek aktorstwo, Filia, Białystok), e-mail: paula.czarnecka@e-at.edu.pl
 4. Magdalena Kiszko-Dojlidko (kierunek aktorstwo, Filia, Białystok),
  e-mail: magdalena.kiszko-dojlidko@e-at.edu.pl
 5. Mateusz Bednarkiewicz (kierunek reżyseria, Warszawa),
  e-mail: mateusz.bednarkiewicz@e-at.edu.pl
 6. Joanna Majewska (kierunek wiedza o teatrze, Warszawa),
  e-mail: joanna.majewska@e-at.edu.pl
 7. Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz (kierunek wiedza o teatrze, Warszawa),
  e-mail: katarzyna.przyluska-urbanowicz@e-at.edu.pl

przedstawiciele Osób Studiujących

 1. Kacper Lechowicz (kierunek aktorstwo, Warszawa), e-mail: kacperjanlechowicz@gmail.com
 2. Katarzyna Lis (kierunek aktorstwo, Warszawa), e-mail: 4928@e-at.edu.pl
 3. Martyna Gajak (kierunek aktorstwo, Filia, Białystok), e-mail: 5187@e-at.edu.pl
 4. Justyna Szczepaniak (kierunek wiedza o teatrze, Warszawa), e-mail:
 5. Marta Szlasa-Rokicka (kierunek wiedza o teatrze, Warszawa), e-mail: 4960@e-at.edu.pl
 6. Ewa Platt (kierunek reżyseria, Warszawa), e-mail:
 7. Agata Nierzwicka (kierunek reżyseria, Filia, Białystok), e-mail: 5192@e-at.edu.pl
 8. Weronika Michalec (kierunek technologia teatru lalek, Filia, Białystok),
  e-mail: 5299@e-at.edu.pl

przedstawiciele Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Karolina Baczar (Filia, Białystok), e-mail: karolina.baczar@e-at.edu.pl 
 2. Piotr Kowalski (Warszawa), e-mail: piotr.kowalski@e-at.edu.pl
 3. Monika Lićwinko (Filia, Białystok), e-mail: monika.licwinko@e-at.edu.pl
 4. Katarzyna Renes-Obrochta (Warszawa), e-mail: katarzyna.renes@e-at.edu.pl
 5. Zuzanna Mazurek (Warszawa), e-mail: zuzanna.mazurek@e-at.edu.pl