OŚWIADCZENIE
W związku z ukazaniem się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej materiałów dotyczących opublikowania satyrycznej wypowiedzi w mediach społecznościowych przez Pracownika AT na temat działań Studentki AT.

Białe logo Akademii na granatowym tle. Obok biały napis OŚWIADCZENIE umiejscowiony prostopadle do logo.

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej ukazały się materiały dotyczące opublikowania satyrycznej wypowiedzi w mediach społecznościowych przez Pracownika AT na temat działań Studentki AT. Z przykrością stwierdzam, że materiały te zafałszowują obraz instytucji, którą kieruję, oraz przekazują niepełną wiedzę o sytuacji. W trosce o dobre imię Akademii Teatralnej, w tym szczególnie z uwagi na proces zmiany, jaki dokonuje się w uczelni w ostatnich latach, informuję, że:

  1. Sprawa była rozpatrywana przez Rzeczniczkę Praw Studenckich z inicjatywy Studentki. W wyniku działań Rzeczniczki Pracownik zdjął kontrowersyjny wpis ze swojego prywatnego profilu FB i zadeklarował gotowość do podjęcia dalszych działań naprawczych, w tym przeproszenia Studentki publicznie (o szczegółach postępowania nie informuję ze względu na jego poufność zastrzeżoną w procedurach AT).
  2. Rzeczniczka Praw Studenckich niezwłocznie poinformowała o sprawie przełożoną Pracownika, która odbyła z nim rozmowę dyscyplinującą.
  3. W odpowiedzi na skierowany do mnie list Studentki wyraziłem zrozumienie dla jej odczuć oraz zaproponowałem mediację, ponieważ uważam, że to najwłaściwsza droga do rozwiązania napięć w podobnych sytuacjach i wypracowywania możliwej koegzystencji w przestrzeni uczelni.

Uczelnia postąpiła zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami, uwzględniając dobro Studentki.

Jednocześnie przyznaję, że Akademia powinna była w odpowiednim czasie publicznie wyrazić dezaprobatę wobec zachowań członków społeczności, które prowadzą do tego typu skutków.

Zatem jednoznacznie oświadczam, że Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wyraża dezaprobatę wobec zachowań członków społeczności (bez względu na to, czy mają one miejsce w przestrzeni publicznej czy prywatnej), które mogą narazić jednostki lub określone grupy na ośmieszenia, szykany lub inne niepożądane reakcje.

Rektor
Prof. dr hab. Wojciech Malajkat