OŚWIADCZENIE

W związku z ukazaniem się w ostatnich dniach w przestrzeni medialnej materiałów dotyczących opublikowania satyrycznej wypowiedzi w mediach społecznościowych przez Pracownika AT na temat działań Studentki AT.
Białe logo Akademii na granatowym tle. Obok biały napis OŚWIADCZENIE umiejscowiony prostopadle do logo.

W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej ukazały się materiały dotyczące opublikowania satyrycznej wypowiedzi w mediach społecznościowych przez Pracownika AT na temat działań Studentki AT. Z przykrością stwierdzam, że materiały te zafałszowują obraz instytucji, którą kieruję, oraz przekazują niepełną wiedzę o sytuacji. W trosce o dobre imię Akademii Teatralnej, w tym szczególnie z uwagi na proces zmiany, jaki dokonuje się w uczelni w ostatnich latach, informuję, że:

  1. Sprawa była rozpatrywana przez Rzeczniczkę Praw Studenckich z inicjatywy Studentki. W wyniku działań Rzeczniczki Pracownik zdjął kontrowersyjny wpis ze swojego prywatnego profilu FB i zadeklarował gotowość do podjęcia dalszych działań naprawczych, w tym przeproszenia Studentki publicznie (o szczegółach postępowania nie informuję ze względu na jego poufność zastrzeżoną w procedurach AT).
  2. Rzeczniczka Praw Studenckich niezwłocznie poinformowała o sprawie przełożoną Pracownika, która odbyła z nim rozmowę dyscyplinującą.
  3. W odpowiedzi na skierowany do mnie list Studentki wyraziłem zrozumienie dla jej odczuć oraz zaproponowałem mediację, ponieważ uważam, że to najwłaściwsza droga do rozwiązania napięć w podobnych sytuacjach i wypracowywania możliwej koegzystencji w przestrzeni uczelni.

Uczelnia postąpiła zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami, uwzględniając dobro Studentki.

Jednocześnie przyznaję, że Akademia powinna była w odpowiednim czasie publicznie wyrazić dezaprobatę wobec zachowań członków społeczności, które prowadzą do tego typu skutków.

Zatem jednoznacznie oświadczam, że Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wyraża dezaprobatę wobec zachowań członków społeczności (bez względu na to, czy mają one miejsce w przestrzeni publicznej czy prywatnej), które mogą narazić jednostki lub określone grupy na ośmieszenia, szykany lub inne niepożądane reakcje.

Rektor
Prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Białe logo Akademii na granatowym tle. Obok biały napis OŚWIADCZENIE umiejscowiony prostopadle do logo.