Pedagodzy
WYKŁADOWCY WYDZIAŁU WIEDZY O TEATRZE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Pedagodzy
prof. dr hab. Jarosław Gajewski
prof. dr hab. Jarosław Komorowski
prof. dr hab. Marcin Kula
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
prof. dr hab. Tomasz Kubikowski
dr hab. Krzysztof Mrowcewicz, prof AT
dr hab. Edward Wojtaszek, prof. AT

 

dr hab. Marek Waszkiel, prof. AT

dr hab. Piotr Gruszczyński
dr hab. Tomasz Plata
dr Andrzej Kruczyński
dr Kamila Lewandowska
dr Paweł Płoski
dr Mateusz Żurawski

dr Agata Adamiecka

dr Joanna Majewska

dr Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz

dr Paweł Sztarbowski

dr Ewa Toniak

 

Janusz Majcherek

Zofia Smolarska

 

Wykładowcy współpracujący z Wydziałem

w roku akademicki 2018/2019

 

prof. dr hab. Agata Bielik-Robson

prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz

prof. dr hab. Dariusz Kosiński

prof. dr hab. Małgorzata Leyko

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

prof. AT Lech Śliwonik

 

dr hab. Joanna Krakowska

dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz

 

dr Piotr Cieplak

dr Katarzyna Kasia

dr Ewa Partyga

dr Marek Radziwon

dr Jadwiga Rodowicz

dr Dorota Semenowicz

dr Joanna Szymajda

dr Wojciech Świdziński

dr Krzysztof Torończyk

dr Agnieszka Wanicka

dr Olga Wysocka

 

Marcel Andino Velez

Łukasz Drewniak

Małgorzata Dziewulska

Julia Holewińska

Magdalena Jethon

Piotr Kłoczowski

Ewa Kolankiewicz

Dorota Kozińska

Ksenia Lebiedzińska

Aldona Machnowska-Góra

Anna Michalak-Pawłowska

Karolina Ochab

Magdalena Olczak

Jan Ołdakowski

Weronika Pelczyńska

Anna Rochowska

Justyna Sobczyk

Tomasz Thun-Janowski

Michał Zadara

Wojciech Ziemilski

Aldona Żejmo-Kudelska