Tomasz Kubikowski „Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra”

Kubikowski-Meister-okladka

„Teatralne doświadczenie Wilhelma Meistra” to najnowsza książka Tomasza Kubikowskiego, która ukazała się nakładem Akademii Teatralnej.

Książka poświęcona jest szczegółowej analizie i interpretacji „Lat nauki Wilhelma Meistra” Johanna Wolfganga Goethego jako najważniejszej i najobszerniejszej wypowiedzi tego autora na temat teatru, jego miejscu w kulturze i w ludzkim życiu.
Pisany przez ponad pół wieku, „Wilhelm Meister” jest drugim obok Fausta najważniejszym dziełem Goethego, po części jego duchową autobiografią. Jest to też założycielskie dzieło gatunku Bildungsroman, jak również późniejszego gatunku powieści drogi. W Polsce arcydzieło pozostaje jednak zupełnie nieznane; wydane raz tylko sto trzydzieści lat temu w niepełnej formie i niedobrym przekładzie, doczekało się dotąd tylko jednej rodzimej pracy krytyczno-popularyzatorskiej („Odyseja wychowania” Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej).
Skoro prześledzi się i wyłowi objęte Goetheańską narracją formy i przejawy zarówno teatru, jak i szeroko pojętej performatywności ludzkiego życia, można w „Wilhelmie Meistrze” dostrzec nie tylko jeden z najważniejszych w erze nowoczesnej traktatów o teatrze, ale też i podstawowy, powstały u zarania manifest „zwrotu performatywnego” w kulturze europejskiej.