Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Tradycja

cropped-naglowek

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reaktywowało Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, w ramach którego przyznaje granty na działalność badawczą i rozwój polskiej myśli humanistycznej.

Program obejmuje trzy moduły:
1. Moduł „Tradycja” dedykowany wspieraniu opracowań zasobów źródłowych istotnych dla dziedzictwa kulturowego,
2. Moduł „Rozwój” poświęcony badaniom interdyscyplinarnym z zakresu kultury polskiej i życia społeczno-kulturalnego (ze szczególnym uwzględnieniem badawczej współpracy między humanistyką a sztuką),
3. Moduł „Umiędzynarodowienie” służący wprowadzeniu osiągnięć polskiej humanistyki do międzynarodowego obiegu naukowego.

Obecnie aktywny jest pierwszy moduł „Tradycja” (kolejne konkursy będą ogłaszane w ciągu roku). W ramach modułu „Tradycja” można ubiegać się o granty krótkoterminowe (2-3 lat trwania projektu, min. 150 tys. zł) i długoterminowe (3-5 lat, min. 300 tys. zł), a projekty mogą dotyczyć prac dokumentacyjnych, edytorskich i słownikowych. Wnioski należy składać od 24 lutego do 23 marca 2015 r.

Więcej informacji o Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki: http://nprh.org/