XII spotkanie naukowe – dr Ewa Toniak o sztuce w PRL

Zapraszamy na marcowe spotkanie naukowe WoT, które odbędzie się
wyjątkowo w czwartek, 17.03 o godz. 18:00. Podczas spotkania Pani dr Ewa Toniak
zaprezentuje swoją książkę „Prace rentowne. Polscy artyści między ekonomią a sztuką w okresie Odwilży” (Narodowe Centrum Kultury, 2015).

Z recenzji prof. Marty Leśniakowskiej:

„Książka [Ewy Toniak] jest fascynującą lekturą o „innym” dyskursie artystycznym
pierwszych powojennych dekad w PRL, gdzie ujawnia się działalność zapoznanych
potem artystów i środowisk w nowej perspektywie niż dotąd to pokazywała historia
sztuki, sfokusowana na zmaganiach z nowoczesnością. Książka Ewy Toniak zmienia
naszą dotychczasową wiedzę na tamte lata, pokazując ukryte życie artystyczne i
ekonomiczne, pulsujące pod powierzchnią oficjalnego dyskursu. Biografika
artystyczna, cenna ze względu na zebraną tu faktografię, jest wstępem do
historii efemerycznego i nadal jednak nieco tajemniczego Zespołu działającego w
pracowni przy Nowym Świecie 35 w Warszawie, nad kawiarnią Bliklego.(…)
Mikrohistoria nieznanej grupy artystycznej przedstawia się zatem jako znacznie
szerszy obraz PRL-owskiego życia artystycznego i pozaartystycznego lat
popaździernikowych, gdy kolejny raz, jak w latach tuż po wojnie, wydawało się,
że komunizm to tylko nieszczęśliwy i przemijający epizod.”

Ewa Toniak