Władze uczelni 2016-2020

3 kwietnia zakończyły się wybory władz
Akademii Teatralnej na lata 2016-2020.

Rektorem
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
został prof. dr hab. Wojciech Malajkat.

Prorektorami uczelni zostali:

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński – prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej

dr hab. Andrzej Domalik, prof. AT

dr hab. Waldemar Raźniak – prorektor ds. studenckich.

 

Serdecznie gratulujemy!