ATM

Proces rejestracji kandydatów
na kierunek aktorstwo teatru muzycznego
na rok 2016/2017
rozpoczęliśmy 8 sierpnia 2016.

Egzaminy wstępne rozpoczynamy 5 września 2016.

____________________________________________

Aby przystąpić do egzaminów wstępnych kandydat powinien wypełnić on-line formularz podania w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) znajdujący się na stronie https://rekrutacja.at.edu.pl/WAmuz (otwarcie w sierpniu 2016), dodając w załącznikach wszystkie wymagane w systemie dokumenty, w tym dowód opłaty za egzamin, który jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.