WSL: DODATKOWY NABÓR

Wydział Sztuki Lalkarskiej ogłasza dodatkowy nabór na kierunek aktorski.

Egzaminy odbędą się w dniach 12 – 18. 09. 2016.

Termin rejestracji internetowej kandydatów w systemie IRK (kierunek aktorstwo)
trwać będzie od dnia 01.08.2016r. do dnia 26.08.2016r. do godz. 24.00.

Podanie wraz z załącznikami należy dostarczyć lub przesłać najpóźniej
do 29.08.2016r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Dziekanat
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 14
15 – 092 Białystok.

http://www.atb.edu.pl