WŁADZE UCZELNI

Władze Akademii Teatralnej
w kadencji 2016-2020

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REKTOR

fot-marlena-bielinska-1024x768

prof. dr hab. Wojciech Malajkat

(fot. Marlena Bielińska)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROREKTORZY

czolpinski1-2

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński
– Prorektor ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej
w Białymstoku

domalik

dr  hab. Andrzej Domalik

rac5baniak

dr hab. Waldemar Raźniak

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Członkowie Senatu Akademii Teatralnej
w kadencji 2016-2020

Rektor 

prof. dr hab. Wojciech Malajkat

Prorektorzy 

prof. dr hab. Wiesław Czołpiński

dr hab. Andrzej Domalik

dr hab. Waldemar Raźniak

Dziekani 

dr hab. Artur Dwulit – WSL

dr hab. Jarosław Kilian – WR

dr Marcin Perchuć – WA

dr Tomasz Plata – WOT

Przewodniczący Samorządu Studentów

Krzysztof Kwiatkowski

Nauczyciele akadem. posiadający tytuł profesora  

lub stopień dr hab.

prof. dr hab. Jarosław Gajewski – WOT

dr hab. Tomasz Kubikowski – WOT

dr hab. Edward Wojtaszek – WOT

prof. dr hab. Wojciech Adamczyk – WR

prof. dr hab. Ryszard Peryt – WR

dr hab. Bożena Suchocka-Kozakiewicz – WR

dr hab. Marcin Przybylski – WA

dr hab. Anna Serafińska – WA

prof. dr hab. Andrzej Strzelecki – WA

prof. dr hab. Wojciech Kobrzyński – WSL

dr hab. Marta Rau – WSL

Pozostali nauczyciele akademiccy

dr Kamila Lewandowska – WOT

dr Marta Miłoszewska – WR

dr Katarzyna Skarżanka – WA

dr Katarzyna Siergiej – WSL

Studenci

Jan Karow – WOT

Piotr Piotrowicz – WOT

Katarzyna Łęcka – WR

Jakub Hojda – WA

Anna Lemieszek – WA

Maciej Cempura – WSL

Emil Lipski – WSL

Pracownicy nie będący nauczycielami akadem.

Zofia Krzyżaniak

Dorota Nowotniak