Pankowski: Prawdziwe i wiarygodne

Pankowski: Prawdziwe i wiarygodne

Otwarte seminarium z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”

4 października o godzinie 12.00

pankowski

4 października o godzinie 12.00, w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie odbędzie się seminarium interdyscyplinarne poświęcone dramaturgii Mariana Pankowskiego.

Seminarium towarzyszy publikacji tomu dramatów Mariana Pankowskiego Królestwo w wyborze Tomasza Chomiszczaka i opracowaniu edytorskim Blanki Mieszkowskiej (Wydawnictwo IBL).

Gośćmi redaktorów serii – Jacka Kopcińskiego i Artura Grabowskiego – będą:  Agata Duda-Gracz (reżyserka), Tomasz Chomiszczak (autor wyboru dramatów Pankowskiego „Królestwo”) i Jakub Momro (literaturoznawca).

Rozmowa toczyć się będzie wokół tematów sprowokowanych przez dramaturgię polskiego pisarza z Brukseli: ekspresja, afekt i retoryka w języku współczesnego teatru; obecność ciała na scenie i w tekście; intymny i publiczny charakter dyskursu dramatycznego; metateatralne i alegoryczne aspekty współczesnego tekstu scenicznego; a także: polskość – rytualna i zmysłowa; oraz postsekularna duchowość.

Seminarium adresowane jest do studentów, doktorantów, badaczy i miłośników polskiej dramaturgii powojennej i współczesnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tytułowym dramatem tomu: Pankowski, Królestwo oraz z utworem Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. Teksty na stronie www.polskidramat.pl

W trakcie seminarium zostanie zaprezentowany dokument filmowy o Marianie Pankowskim pt. „Kozak brabancki” w reżyserii Grzegorza Gajewskiego.

Organizatorzy: Ośrodek Badań Nad Polskim Dramatem Współczesnym, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie