PIOTR CIEPLAK – Człowiek Teatru 2017

Piotr Cieplak laureatem
Nagrody im. Zygmunta Hübnera
Człowiek Teatru 2017

Nagroda im. Zygmunta Hübnera Człowiek Teatru 2017 będzie uroczyście wręczona w dniu 27 marca 2017 roku, w noszącym jego imię Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesora Piotra Glińskiego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera Człowiek Teatru 2017 ustanowiona została przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, aby – wyrażane w praktyce twórczej, dydaktycznej oraz pisarskiej idee Patrona – przypominać i propagować. Pomimo oczywistych zmian politycznych, społecznych, estetycznych i obyczajowych, które dokonały się wokół teatru i w nim samym, idee te są wciąż warte pamięci i uwagi – dla dobra teatru, jego twórców i publiczności.

Nagroda ma na celu:

promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

zwrócić społeczną uwagę – dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej – na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca społeczną świadomość i tożsamość,

propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę IV edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji (Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji Nagrody – Anna Augustynowicz, Jan Englert i Jerzy Trela.