WSPÓŁPRACA Z EMERSON COLLEGE | BOSTON

WSPÓŁPRACA Z EMERSON COLLEGE W BOSTONIE

Prorektor Waldemar Raźniak zainaugurował współpracę Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza z Emerson College. W dniach 27 lutego – 2 marca przeprowadził cykl wykładów i warsztatów praktycznych dla teatrologów, reżyserów i aktorów w Bostonie.
Planowana jest dalsza wymiana kadry pedagogicznej i studentów.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza.