Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Poprawa warunków realizacji kształcenia w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej”

Akademia Teatralna otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Poprawa warunków realizacji kształcenia w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej” w wysokości 900 000 zł. Środki te przeznaczone są na zakup kamer, oświetlenia, nagłośnienia, oprogramowania oraz ekranów projekcyjnych i projektorów. Zakupiony sprzęt podniesie warunki realizacji zajęć, jak też realizacji przedsięwzięć artystycznych z obszaru filmu i upowszechniania kultury filmowej studentów Warszawie i w Białymstoku.