Dzień otwarty
Wydziału Aktorskiego

spotkania informacyjne, ćwiczenia, pokazy,

DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU AKTORSKIEGO

4 MARCA 2018

 

10.00 – 10.30 – SPOTKANIE INFORMACYJNE

  Rektor Wojciech Malajkat, Prorektor Waldemar Raźniak,

  Dziekan WA Marcin Perchuć, Prodziekan WA Anna Serafińska,

  Kanclerz Beata Szczucińska

 

10.30 – 11.30 – PREZENTACJA ĆWICZEŃ WYMAGANYCH

NA EGZAMINIE RYTMICZNO-RUCHOWYM

  Magdalena Wajzner-Barska, Krystian Biłko, Leszek Bzdyl,

  M. Tylkowski, Przemysław Wyszyński

 

11.30 – 12.00 – INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Barbara Osterloff-Gierak, Patryk Kencki

 

12.00 – 13.15 – EMISJA GŁOSU 

 Anna Grabowska, Anna Serafińska, Katarzyna Winiarska

 

12.00 – 13.15 – TECHNIKA MOWY 

Małgorzata Kaczmarska, Jerzy Łazewski, Katarzyna Skarżanka

 

13.30 – 15.15 – POKAZ EGZAMINACYJNY PRZEDMIOTU

„ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE”

POD OPIEKĄ MACIEJA WIERZBICKIEGO
(Aktorstwo, I rok)

 

13.30 – 15.15 – POKAZ EGZAMINACYJNY PRZEDMIOTU „PIOSENKA”

POD OPIEKĄ EWY BUŁHAK

ORAZ „PROJEKT STEP” 

POD OPIEKĄ AGNIESZKI BRAŃSKIEJ  (Aktorstwo Teatru Muzycznego, I rok)

 

15.15 – 17.15 – ĆWICZENIA AKTORSKIE

Wojciech Malajkat, Marcin Perchuć, Olga Sawicka, Waldemar Raźniak,

Maciej Wierzbicki

 

17.30 – 18.30 – PIOSENKA

Mateusz Dębski, Beata Fudalej, Anna Sroka-Hryń, Marek Stefankiewicz,
Andrzej Strzelecki, Konrad Wantrych